Onze verkoops- en aankoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende de levering van goederen en diensten door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

Algemene voorwaarden
PDF - 214.03 KB

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract waarbij Veolia zich ertoe verbindt aan klanten goederen en/of diensten te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij Veolia, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken ingeval beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 

Algemene Aankoopvoorwaarden door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

Algemene Aankoopvoorwaarden
PDF - 105.54 KB

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van producten en/of diensten aan Veolia nv-sa, Fernand Demetskaai 52 te 1070 Brussel of een van haar dochterondernemingen, tenzij er hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken in bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.