Auto, luchtvaart en transport

Is uw bedrijf actief in de auto-, luchtvaart- of transportsector? Dankzij onze complete en gepersonaliseerde oplossingen ontfermen wij ons op efficiënte en duurzame wijze over het beheer van uw afval en materialen. Ons doel? U helpen regelmaat in uw productieketen te houden én uw milieu-impact te beperken.

De impact op het milieu verminderen

De sector voor elektronica en elektrische apparatuur is betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen die een antwoord bieden op de grote vraagstukken van morgen (gezondheid, veiligheid, het ontwerpen van verbonden producten of de energietransitie). Dit maakt dat deze industrieën onder steeds grotere financiële en maatschappelijke druk staan als het gaat om afvalbeheer en duurzame ontwikkeling.

50 % 

om een opwarming van de aarde met 2°C te vermijden, moet het broeikaseffect vóór 2050 met
50 % afnemen

40 jaar 

de hoeveelheid grondstoffen die uit de planeet wordt gewonnen, is in 40 jaar tijd verdrievoudigd

22% 

over de hele planeet genomen zou de industrie in 2030 22 % van het waterverbruik moeten uitmaken

Uw prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling een impuls geven

Bij Veolia willen we in de eerste plaats de behoeften van uw bedrijf begrijpen. En om u te helpen uw duurzame ontwikkelingsbeleid te doen slagen, zonder de focus op uw corebusiness te verliezen, staan we u als echte partner bij in elke fase van uw ontwikkeling.

Gepersonaliseerde en flexibele oplossingen

Naleving van de reglementeringen, flexibiliteit en een proactieve aanpak … Wat het afvalbeheer betreft, passen wij ons aan de ontwikkeling van uw behoeften en de markten waarop u actief bent aan. Wij zijn flexibel als het gaat om de planning én de keuze van de voorzieningen of de oplossingen die we u bieden. Heft u een productielijn op of voegt u er een toe? Wij wijzigen ons actieplan en bepalen samen met u welke praktijken we het beste kunnen invoeren.

Continue verbeteringsprogramma's

Wij zorgen er altijd voor dat onze diensten steeds volledig op uw profiel zijn afgestemd. Dankzij onze digitale tools analyseren wij voortdurend de hoeveelheden afval die uw bedrijf produceert. Zo bepalen we of het beheersysteem dat we voor u hebben opgesteld nog doeltreffend is. Indien nodig stellen we u verbeteringen voor en voeren we innovaties door om uw investering te optimaliseren.

Veiligheid is onze prioriteit

Bij alles wat we doen en in alle oplossingen die we u bieden, staat veiligheid centraal. Elke dag zetten we ons onvermoeibaar in om een solide veiligheidscultuur op te bouwen, aan de hand van een duidelijk beleid, efficiënte procedures en krachtige tools. In overeenstemming met ons ISO 45.001-certificaat voeren we ook regelmatig risicoanalyses uit

Het aandeel herbruikbaar afval verhogen

Bij Veolia zijn we van mening dat de circulaire economie de sleutel is tot een duurzamer groeimodel voor de toekomst. En hoe meer materiaal wij recycleren, hoe hoger uw economische en milieuprestaties worden. Om u in staat te stellen deze virtueuze cirkel sluitend te maken, staan onze experts steeds voor u klaar. Ze voorzien u van alle adviezen die u nodig heeft over het recycleren van uw verpakkingen of het gebruik van secundaire grondstoffen. Aarzel niet om een beroep op hen te doen!