Verwerken tot nieuwe grondstoffen

Wilt u nieuwe grondstoffen laten maken van uw afval? Dan zit u goed bij Veolia. Wij composteren uw organisch afval, halen energie uit niet-recycleerbaar afval en verwerken én hergebruiken ook uw chemisch afval. Kortom: we doen alles om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van uw bedrijf zo klein mogelijk is.

 

Werk mee aan een schone planeet

De technologie stond de afgelopen jaren niet stil. Vandaag is de recyclage en het hergebruik van afval grondig geëvolueerd. Veolia focust als belangrijke speler in de circulaire economie op een veilig en efficiënt recylageproces. Want hoe meer afval we kunnen sorteren in België, hoe schoner we onze planeet maken. En daar profiteren we allemaal van.

22

valorisatie- & recyclagecentra van Veolia in België

93%

van het door Veolia verwerkt afval wordt geherwaardeerd tot secundaire grondstof of hernieuwbare energie

Laat uw afval verwerken tot nieuwe grondstoffen

Als bedrijf weet u hoe belangrijk het is om duurzaam te werken. Daarom wil u ook werk maken van milieuvriendelijke processen. Uw afvalverwerking is daar een belangrijke schakel in. Veolia verwerkt uw afval tot kwalitatieve grondstoffen. Daarna bezorgen we uw afval aan de industriële sector. Zij gebruikt ze dan opnieuw in haar productieprocessen.

Van petfles naar petfles

Van de meeste flesjes water en frisdrank maken onze partners opnieuw flesjes water en frisdrank. Maar wat ook kan, zijn textielvezels. Die gebruiken ze dan als vulling van matrassen en kussens.

Van 19.000 conservenblikjes tot 1 auto

Het staal, aluminium en koper dat we uit uw afval halen, gaat naar de metaalindustrie. Zij versnijden en vermalen alles en maken er dan nieuwe conservenblikken mee. Maar ook auto-onderdelen en huishoudtoestellen behoren tot de opties.

Van proper houtafval naar vezelplaten

Proper houtafval? Daar maken onze partners houtspaanders van voor vezelplaten.

Van harde kunststoffen tot tuinmeubels

Harde plastic laten we vermalen. Daarna krijgt het een wasbeurt en gaat het als nieuwe grondstof in bijvoorbeeld valiezen of tuinmeubels.

Van oud papier naar nieuw karton

Uw papier- en kartonafval persen we tot balen. Gespecialiseerde verwerkers maken er dan bijvoorbeeld nieuw papier of kartonnen verpakkingen van.

Van glazen flessen naar nieuwe glazen flessen

Gerecycleerd glas is perfect om nieuwe flessen van te maken. Dankzij onze expertise kunnen fabrikanten nieuwe glazen flessen maken met tot 90% gerecyleerd glas.

Van organisch afval to compost

Uw groenafval – takken, bladeren en voedingsresten – verwerken we tot compost. Daarmee kunt u dan uw grond en tuin bemesten zonder dat u chemische producten moet gebruiken.

Maak energie van uw afval

Al het afval dat we niet kunnen recycleren, brengen we naar een afvalenergiecentrale. Zij zet het om in elektriciteit, warmte of stroom. Aluminium, koper en edele metalen die we nog uit het restafval kunnen halen, bezorgen we aan smelterijen. Al de rest gaat onder andere in de onderlaag van nieuwe wegdekken.

Produceer mee koolstofarme energie

Niet al het organische afval gaat op de composthoop. Uit sommige afvalstoffen halen we biogassen. Die gassen gaan dan naar industriële klanten of rechtstreeks naar de elektriciteits- en stadsverwarmingsnetten. Zo helpt uw bedrijf mee om niet alleen lokale en rendabele energie te produceren, maar ook koolstofarme. En dat heeft onze planeet graag.

Vind de properste oplossing voor uw gevaarlijk afval

Verf, zuren, oplosmiddelen, spuitbussen… zelfs afval dat op het eerste gezicht niet te recycleren valt, willen we een nieuw leven geven. Dat doen we door de strikte wetgeving en veiligheidsnormen na te leven en alles perfect traceerbaar te maken.