Mijnbouw en metallurgie

De mijnbouw en metallurgie staan voor een transitie op vlak van ecologie en energie. Veolia helpt deze sectoren met de toegang tot water, de optimalisatie van het grondstoffenverbruik en het hergebruik van afvalstoffen.

Rendabele en duurzame mijnbouwprojecten

Door de economische groei is er een steeds grotere vraag naar grondstoffen, terwijl de uitputting van de ertsen de ontginning steeds moeilijker maakt. Mijnbouwprojecten staan daarnaast ook onder druk door sterke prijsschommelingen, strengere milieuregels en een schaarste aan waterbronnen.

265%

voorspelde stijging van het aluminiumgebruik tussen 2006 en 2025

70%

van de grote mijnbouwprojecten bevindt zich in een waterarm gebied

35%

van het koperaanbod ontstaat door recyclage

Een optimaal beheer van water en afval op industriële mijnbouwsites

Nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen kunnen de productie en de winstgevendheid van de mijnbouw en de metallurgie aanzienlijk verbeteren. Deze industrie kan inzetten op meer duurzaamheid door water te zuiveren en te hergebruiken, en door afval te recycleren.

Optimalisatie van productiviteit en veiligheid

Wij zorgen voor een continue watervoorziening, waardoor u efficiënter kunt werken. We verwerken de afvalstoffen en houden hierbij rekening met de geldende wettelijke normen. Bij dit alles zetten we een veilige werkomgeving steeds voorop.

Kleinere ecologische voetafdruk

Door innovatieve technologieën te gebruiken, helpen we u om de impact van de ontginning op de natuur zo klein mogelijk te houden. Dankzij onze oplossingen zal u in de toekomst ook kunnen besparen op uw vaste kosten.

Betere operationele prestaties

Net zoals in andere sectoren, worden in de mijnbouw en de metallurgie de prestaties nauwkeurig opgevolgd. Wij bieden u digitale hulpmiddelen, zodat u uw activiteiten permanent en nauwgezet kunt volgen, zonder extra operationele kosten.

Essentiële noden voor uw werknemers

We zorgen voor basisvoorzieningen voor uw medewerkers die op de ontginningssites verblijven. We nemen de watervoorziening en de afvalverwerking voor onze rekening.

Overkoepelende aanpak voor elk mijnbouwproject

Wij bieden u begeleiding bij elke stap van een ontginningsproject. Van ontwerp en constructie tot operationele voorzieningen: onze oplossingen worden op maat van uw project, uw bedrijf en uw sector uitgewerkt.