Hergebruik van water, een tweede leven voor een essentiële hulpbron

De  toenemende waterschaarstebaart ons – terecht – steeds meer zorgen. Daarom zet Veolia zich in om de waterbronnen op onze planeet in stand te houden, afvalwater te behandelen en dat water op te waarderen tot alternatieve bronnen. Zo willen we de grote uitdagingen aanpakken waarmee de regio’s te maken krijgen. 

Bijdragen aan een geïntegreerd beheer van de watercyclus

Het komt erop aan om het risico op watertekorten zo veel mogelijk te vermijden. Daarom is behandeld afvalwater hergebruiken, ook bekend als 'reuse', een van de meest effectieve methoden voor lokale overheden om de watervoorziening veilig te stellen. Nadat afvalwater is behandeld, is het afhankelijk van de plaatselijke voorschriften voor diverse doeleinden inzetbaar. Groenzones of gewassen besproeien, branden bestrijden, behandeld water gebruiken voor industriële processen en stedelijke ontwikkeling ... het kan allemaal. Bovendien kan dat water voor verfrissing en verkoeling zorgen in de stad. 

Het natuurlijke milieu en de leefomgeving beschermen en de milieueffecten van waterstress verminderen (Water Impact Index)

Water hergebruiken vormt een effectieve aanpak om droogte te bestrijden en tegelijkertijd de watervoorraden in stand te houden. Het heeft positieve effecten op de economische, agrarische, industriële en toeristische activiteiten, draagt bij aan een verbeterde leefomgeving en helpt bij het bestrijden van stedelijke hitte-eilanden.

Water van hoge kwaliteit aanbieden voor verschillende doeleinden

Om water te hergebruiken, worden vaak verschillende processen of technologieën gecombineerd. Dit omvat onder andere biologische of fysisch-chemische behandeling, zuivering, filtratie door de zwaartekracht en/of met een membraan, verdamping, desinfectie, demineralisatie en geavanceerde oxidatie. Hoe het water ook is verontreinigd (door nitraten, pesticiden, organisch afval, troebelheid, ijzer, mangaan, arseen, virussen, bacteriën enz.), met effectieve behandelingen is het perfect bruikbaar te maken, afhankelijk van de lokale behoeften. Bovendien is het mogelijk om water te behandelen en te remineraliseren om te voldoen aan de kwaliteitsnormen die vereist zijn voor dierlijke of menselijke consumptie.

Voldoen aan de voorschriften

Met behulp van ons uitgebreide aanbod van standaardprocessen en geavanceerde technologieën ontwikkelen wij op maat gemaakte waterhergebruiksystemen. Steevast beantwoorden ze aan de specifieke doelstellingen van de klant en aan de voorschriften voor de toepassing in kwestie. Gerecycled water is in eerste instantie een waardig alternatief voor het drinkwater dat u momenteel gebruikt om uw faciliteiten te laten draaien en te onderhouden. Op termijn, met de vereiste vergunningen op zak, kan dat gerecyclede water ook worden ingezet voor specifieke industriële en agrarische toepassingen. Denk maar aan gewassen irrigeren of wegen reinigen. Zo hoeven lokale overheden, landbouwers en industriële bedrijven minder drinkwater te gebruiken.

Inspelen op strenge eisen van industriële of toeristische locaties

Veolia biedt oplossingen en strategieën op maat die zijn afgestemd op de kwaliteit van het afvalwater en het eindgebruik van het gerecyclede water. Grote themaparken hebben al gebruikgemaakt van behandeld afvalwater voor diverse doeleinden, zoals de toiletten doorspoelen, bloemperken en groenzones besproeien en kunstmatige waterpartijen aanleggen. Ook in de toekomst zullen ze dit blijven doen.

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Het recyclingsysteem is een compacte versie van een waterproductie-installatie. Het bevat een krachtig tweetrapsfiltersysteem dat behandeld afvalwater omzet in water van hoge kwaliteit. Dankzij de compacte afmetingen voldoet het systeem aan de technische vereisten van industriële locaties, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling.

Afvalwater hergebruiken is een duurzame oplossing om minder water te verbruiken en het vooral optimaler te benutten. Deze techniek heeft diverse toepassingen: fabrieken koelen, verwarmingsketels en industriële processen van water voorzien.

Uit analyses van verschillende projecten is ook gebleken dat het waterhergebruik niet alleen de landbouwproductie heeft veiliggesteld, maar ook de productiviteit in de betreffende gebieden met ongeveer 20 % heeft verhoogd. Bovendien werden minder chemische middelen gebruikt en is zo het milieueffect op de gewassen aanzienlijk afgenomen.