Veolia

Val'Up, het grootste sorteercentrum voor uitgebreide PMD in Wallonië, is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen het territoriaal ontwikkelingsagentschap IDEA van Cœur du Hainaut, de intercommunale IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en twee privé-spelers die gespecialiseerd zijn in milieudiensten, VEOLIA en VANHEEDE.
Veolia neemt een eerste installatie in gebruik voor de biomethanisatie van organisch afval : Upgrade Bio Energy.
Hubgrade is het centrum voor monitoring en prestatiebeheer, die de gegevens van klanten beheert, het verbruik optimaliseert en de ecologische voetafdruk verkleint.
Air Quality
Net zoals de toegang tot drinkwater is voor Veolia de volksgezondheid en de kwaliteit van leven ook van essentieel belang. Daarom heeft de Veolia Groep besloten om haar expertise en oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.
Een unieke expertise voor het garanderen van de technische omgeving, het comfort en de veiligheid.
Veolia biedt complete en geïntegreerde oplossingen voor het beheer van hulpbronnen, oplossingen die de lokale overheden en ecowijken helpen om de uitdagingen van de duurzame stad aan te gaan.