Veolia

Veolia neemt een eerste installatie in gebruik voor de biomethanisatie van organisch afval : Upgrade Bio Energy.
Multitechnical
Het efficiënt onderhouden van de technische installaties van onze klanten door een aangepaste oplossing aan te bieden met een verantwoord gebruik van bronnen en middelen. Zodoende dat men het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners van een gebouw kunnen garanderen.
Hubgrade is het centrum voor monitoring en prestatiebeheer, die de gegevens van klanten beheert, het verbruik optimaliseert en de ecologische voetafdruk verkleint.
Air Quality
Net zoals de toegang tot drinkwater is voor Veolia de volksgezondheid en de kwaliteit van leven ook van essentieel belang. Daarom heeft de Veolia Groep besloten om haar expertise en oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.
Een unieke expertise voor het garanderen van de technische omgeving, het comfort en de veiligheid.
Veolia biedt complete en geïntegreerde oplossingen voor het beheer van hulpbronnen, oplossingen die de lokale overheden en ecowijken helpen om de uitdagingen van de duurzame stad aan te gaan.
Op 24 april vindt de derde editie van "Women @ Work" plaats op de site van de slachthuizen in Anderlecht, een evenement specifiek gewijd aan vrouwen om hen beroepen voor te stellen die over het algemeen als "typisch mannelijk" worden beschouwd.