Handelen en zich inzetten voor de ecologische transformatie

WAT IS ECOLOGISCHE TRANSFORMATIE?

Ecologische transformatie betekent het aanpassen, verbeteren en prioriteit geven aan duurzame productie- en consumptiepatronen. Het betekent ecologie op de voorgrond plaatsen van onze processen, oplossingen en vooral onze mentaliteit.

Bij Veolia werken we voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van zowel nieuwe als bestaande oplossingen in een poging om radicale oplossingen te bieden voor grote problemen, met en voor haar belanghebbenden: lokale overheden, fabrikanten, maatschappelijke organisaties, werknemers, enz.

WAT ZIJN DE VIER PIJLERS VAN ECOLOGISCHE TRANSFORMATIE?

De vier pijlers van ecologische transformatie vormen een fundament waarop onze samenleving kan bouwen en zich kan ontwikkelen.  We kunnen niet langer wachten en hopen dat we onze methoden geleidelijk aan veranderen. Het is tijd voor beslissende en structurele keuzes. Het is tijd voor ecologische transformatie.

Verbeteren van de biodiversiteit

Vervuiling verminderen

Klimaatverandering bestrijden

Optimaliseren van hulpbronnen

Ons manifest

Ons manifest

Klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, teloorgang van de biodiversiteit, talloze bronnen van vervuiling: de ecologische noodsituatie vereist om verder te gaan dan ‘transitie’ alleen. Talmen en geleidelijk ons gedrag aanpassen is niet langer aan de orde. De tijd is gekomen om duidelijke en structurele beslissingen te nemen. Het is tijd voor een ecologische transformatie.