Handelen en zich verbinden tot ecologische transformatie

Onze ambitie is immens,
onze vastberadenheid ook.

Veolia koestert de ambitie om het referentiebedrijf te worden voor ecologische transformatie. Daartoe ontwikkelen en implementeren we oplossingen die erop gericht zijn om de omstandigheden radicaal te veranderen en een antwoord te bieden op de uitdagingen waarvoor de ecologische transitie van onze wereld ons stelt. Al onze teams en agentschappen zetten zich volledig in voor deze doelstelling en streven dagelijks naar concrete oplossingen voor de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling.


Ons manifest

Klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, teloorgang van de biodiversiteit, talloze bronnen van vervuiling: de ecologische noodsituatie vereist om verder te gaan dan ‘transitie’ alleen. Talmen en geleidelijk ons gedrag aanpassen is niet langer aan de orde. De tijd is gekomen om duidelijke en structurele beslissingen te nemen. Het is tijd voor een ecologische transformatie.


Ontdek onze oplossingen

Voor Veolia houdt de ecologische transformatie in dat we onze productie- en consumptiemethoden radicaal aanpassen. Bij alle processen en beslissingen moet het milieu centraal staan. Grote problemen vragen immers om innovatieve en doeltreffende oplossingen. Deze willen we aanbieden samen met en ten gunste van alle stakeholders: lokale overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld, werknemers, enz

Hoe kan elektronisch afval worden teruggewonnen?

Bij Veolia zamelen we afval in van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om er herbruikbare grondstoffen van te maken.

Hoe kunnen we landbouwgronden verbeteren en nieuw leven inblazen?

Bij Veolia regenereren we landbouwgronden met milieuvriendelijke oplossingen zoals organische meststoffen.

Hoe kan afvalwater in drinkwater worden omgezet?

Bij Veolia behandelen we afvalwater om het een tweede leven te geven.

Hoe kunnen we alle waterverontreiniging aanpakken?

Bij Veolia behandelen we water om microverontreinigingen te verwijderen.

Hoe kan de energie-efficiëntie van gebouwen worden geoptimaliseerd?

Bij Veolia ondersteunen we overheidsinstanties en industriële bedrijven bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun gebouwen.