Onze bestaansreden, een op vooruitgang gerichte gezamenlijke aanpak met en voor onze stakeholders

ECOLOGISCHE TRANSFORMATIE, DAT IS ONZE BESTAANSREDEN

We ontwikkelen en realiseren lokale oplossingen die onze essentiële grondstoffen van vervuiling ontdoen om zo te voorkomen dat ze schaars worden of zelfs uitgeput raken. Daarnaast bieden we oplossingen die onze levensstijl en onze productiemethoden CO2-vrij maken en ons helpen om ons aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen.

Wij zetten ons in - overal ter wereld en afgestemd op de lokale cultuur - om de gezondheid en levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren.

Bij Veolia pakken we economische, sociale en milieu-uitdagingen als één onlosmakelijk geheel aan en ten gunste van zoveel mogelijk mensen.

 

WE BEKRACHTIGEN ONZE POSITIE

2019Veolia is een van de eerste Franse bedrijven die haar bestaansreden heeft gedefinieerd. Deze is op 18 april 2019 door haar raad van bestuur vastgesteld.

2020Veolia zet zich in om meervoudige prestaties te bereiken die evenveel aandacht en eisen stelt aan haar economische en financiële, commerciële, sociale, maatschappelijke en milieuprestaties. Dit wordt geïmplementeerd via haar strategisch programma Impact 2023.

2023Veolia kiest voor een kortere versie van haar bestaansreden. Deze versie helpt ons om alle Veolia-werknemers erover te informeren, ze besteedt meer aandacht aan de belangrijkste aspecten van onze bestaansreden en stimuleert, verbetert en versnelt de toepassing ervan.

Net zoals de formulering van de oorspronkelijke bestaansreden was het opstellen van de korte versie een gezamenlijke inspanning.

EEN BEVESTIGDE EN VERSTERKTE BETROKKENHEID VAN ONZE STAKEHOLDER

Onze bestaansreden is een kompas dat ons helpt om op lange termijn koers te zetten en te houden. Het verbindt ons en zet ons in beweging.

Onze bestaansreden verenigt en engageert onze medewerkers en, in ruimere zin, alle stakeholders van Veolia.

Net zoals de formulering van de oorspronkelijke bestaansreden was het opstellen van de korte versie een gezamenlijke inspanning. Om tot een evenwichtige boodschap te komen, werden alle stakeholders van de Groep erbij betrokken. De korte versie is dus tot stand gekomen met medewerking van onze interne stakeholders (leden van de Raad van Bestuur, Directie, personeelsvertegenwoordigers, Purpose Officers en medewerkers) en onze externe stakeholders (Critical Friends, leden van het +1 belanghebbendencollectief en een panel dat het grote publiek vertegenwoordigt).
Deze korte versie verduidelijkt onze toewijding voor de ecologische transformatie. De ambitie om de meervoudige prestaties te bereiken, die de basis vormen van al onze activiteiten en dit door een reeks actoren uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en het maatschappelijk middenveld samen te brengen.

Onze bestaansreden drijft en ondersteunt de transformatie van onze processen

De bestaansreden ligt aan de basis van de werking en de prestaties van de Groep en is geïntegreerd in de processen van alle afdelingen: het is ook geïntegreerd in de opleidingsinstrumenten van de Groep, zoals de "Fresco van de ecologische transformatie", een instrument dat is aangepast aan de business lines van Veolia om werknemers inzicht te geven in de uitdagingen van de ecologische transformatie, de te implementeren oplossingen en de manier waarop zij daaraan bijdragen.

De bestaansreden drijft ons tot een duurzame impact

Veolia zet zich in voor meervoudige prestaties die evenveel aandacht en eisen stelt aan haar economische en financiële, commerciële, sociale, maatschappelijke en milieuprestaties door middel van 19 indicatoren gekoppeld aan 18 voortgangsdoelstellingen. Deze indicatoren worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke instanties. In het licht van al deze indicatoren past de Groep zijn acties op het gebied van regeneratie van hulpbronnen, decarbonisatie en bestrijding van vervuiling aan en versterkt deze.