Veiligheid in het verkeer

Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor Veolia en dit zowel voor de eigen werknemers als voor andere weggebruikers. Veolia is dagelijks bezig om de risico’s van en in het verkeer te beheersen en zo ongevallen te vermijden.

Verkeersveiligheid op onze sites

Om het risico op aanrijdingen tussen “zware” voertuigen op onze sites enerzijds en voetgangers op sites anderzijds te vermijden, lanceerden en realiseerden we het project “Restricted areas”. In deze duidelijk afgebakende en aangeduide zones is de gelijktijdige aanwezigheid van voertuigen van de site en voetgangers, niet toegelaten. Is er toch een voetganger aanwezig in de zone, dan worden de activiteiten niet opgestart of onmiddellijk tijdelijk onderbroken zodat de voetganger de zone veilig kan verlaten.

Safety visits

Ook in 2019 besteedt Veolia weer extra aandacht aan het uitvoeren van de zogenaamde “Safety Visits”. Managers voeren veiligheidsbezoeken uit tijdens afvalophalingen alsook op eigen Veolia-locaties. Bedoeling hiervan is voornamelijk om Veolia-medewerkers te stimuleren om veilig te werken, om “best practices” in beeld te brengen en ook om risico’s voor iedereen in kaart te brengen. Op die manier tracht men om op een positieve manier een veiligheidscultuur te creëren en preventief te werken.

Medewerkers opleiden en instrueren

De afgelopen jaren werd er ruimschoots aandacht besteed aan het instrueren van de Veolia-medewerkers om de verkeersveiligheid bijkomend te verhogen : nadruk op defensief rijden en gidsen bij achteruitrijden zijn maar enkele voorbeelden. Verder wil Veolia medewerkers informeren over risico’s aan de hand van onder anderen opleidingen via het peterschap, toolbox meetings en gebruik van een trucksimulator. De organisatie van deze opleidingen wordt gecoördineerd door onze interne opleidingsafdeling Veolia.

Veiligheid van andere weggebruikers : de Octopus Dream Tour

Veolia vindt het zeer belangrijk dat er geen ongevallen gebeuren met andere weggebruikers. Dit brengt immers zeer veel leed met zich mee. Daarom informeert Veolia ook andere weggebruikers over de risico’s van rijden of stappen op de openbare weg. Vele scholen integreren verkeers- en mobiliteitsveiligheid in hun thematische lesprogramma’s maar beschikken niet over de nodige middelen om dit in praktijk aan hun leerlingen duidelijk te maken . Veolia werkt daarom sedert het schooljaar 2013-2014 mee aan de “Octopus Dream Tour” in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het Octopusteam van de Voetgangersbeweging en Eco-Mobile organiseren, in samenwerking met Veolia, praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in scholen, met vooral de nadruk op het gevaar van de dode hoek van vrachtwagens.

Jaarlijks bezoekt het team een dertigtal scholen om leerlingen te sensibiliseren over de problematiek van de dode hoek bij vrachtwagens. De leerlingen krijgen eerst theoretische oefeningen in de klas om nadien, mogelijk gevaarlijke situaties te bestuderen op een tafelopstelling met miniatuurfietsers, -voetgangers en -voertuigen. Om af te sluiten gaan de leerlingen samen met de Veolia-chauffeurs op zoek naar de dode hoek van de vrachtwagen. Ze mogen zelf plaatsnemen achter het stuur om zo te ervaren wat de chauffeur al dan niet kan zien als hij achter het stuur zit.