Kleine en middelgrote bedrijven

Correct omgaan met afval is niet altijd evident als kmo. Vertrouw daarom op Veolia voor een veilige, efficiënte en duurzame afvalverwerking. Een zorg minder voor u, zo kunt u zich ten volle concentreren op uw activiteiten.

Gescheiden inzameling voor een haalbare prijs

Restafval, glas, pmd, papier, karton, etensresten, plastic, vertrouwelijke documenten … Als kmo produceert u heel wat afval. De uitdaging bestaat erin om al uw afvaltypes goed te scheiden en efficiënt te laten verwerken. Niet alleen om in orde te zijn met de afvalwetgeving, maar ook om kosten te besparen. Want hoe beter u sorteert, hoe minder restafval u hebt en hoe minder u betaalt.

Voor al uw afvaltypes de juiste oplossing

Veolia helpt u bij de inzameling, de ophaling en de verwerking van al uw verschillende afvalstoffen. Wij stemmen onze dienstverlening op uw noden af en ontzorgen u van alles wat met afval te maken heeft.

De geschikte afvalcontainers

Afhankelijk van uw afvalstromen, uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur beslissen we samen welke container(s) u nodig hebt. We hebben rolcontainers, glasbollen, semi-ondergrondse containers, afzetcontainers en vaten voor gevaarlijk afval. In verschillende groottes en vormen. Bekijk onze catalogus.

Flexibele inzameling

Wij bekijken, samen met u, hoe we uw afval het best kunnen inzamelen en volgens welke frequentie. Als blijkt dat u meer of minder afval produceert dan vooraf verwacht, volstaat één telefoontje of e-mail naar onze klantendienst om een ophaling over te slaan, een extra ophaling aan te vragen of uw frequentie aan te passen.

Gemakkelijk afvalbeheer via Easy Waste

Extra containers aanvragen, containers laten weghalen, een inzameling aanvragen of annuleren, facturen en rapporten raadplegen, een vraag stellen, een klacht indienen … Met onze tool Easy Waste organiseert u uw hele afvalbeheer online. Snel en eenvoudig. Waar u ook bent. 24/7. Via computer, tablet of smartphone.

Op elk moment in orde bent met de afvalwetgeving

Ligt uw zaak in Vlaanderen, dan moet u zich voor de inzameling en verwerking van uw afval aan de VLAREMA-regels houden. Produceert u afval in Brussel? Dan bent u gebonden aan de Brusselse afvalwetgeving. Zaken in Wallonië vallen dan weer onder de Waalse sorteerwetgeving. Waar u zich ook bevindt, wij informeren u en zorgen dat u in orde bent met de afvalwetgeving.