Steden en gemeenten

Samen voor een betere leefkwaliteit

Samen met u wil Veolia werken aan propere steden en gemeenten. Als expert in waterbehandeling en afvalbeheer staan wij klaar om de leefkwaliteit in uw gemeente te optimaliseren.

Duurzaam afvalbeheer voor een propere gemeente

Alle inwoners van uw gemeente produceren samen heel wat afval. Als bestuur is het belangrijk een goed afvalbeleid te hebben. Veolia heeft een uitgebreide expertise in afvalinzameling en -verwerking en denkt graag mee over uw afval- en materialenbeheer.

Afbeelding vergroten Afvalinzameling aan huis

Een vlotte afvalinzameling houdt uw gemeente netjes en uw inwoners tevreden. Bij Veolia nemen we alle aspecten van huis-aan-huisinzameling voor onze rekening. Dankzij onze duurzame en flexibele aanpak zijn we dé partner voor uw gemeente.

Beheer van recyclageparken

De inwoners van uw gemeente verwachten dat ze hun afval naar een recyclagepark kunnen brengen. Bent u op zoek naar hulp bij het uitbaten van uw recyclagepark? Dan bent u bij Veolia aan het juiste adres.

Sorteerstraatjes

Nieuwe woonvormen vragen een nieuwe visie op afval- en materialenbeheer. In drukbevolkte wijken blijken sorteerstraatjes een ideale oplossing. Ook voor deze nieuwe vorm van afvalinzameling kunt u bij Veolia terecht.

Bodembeheer voor gemeenten

Ontdek de oplossingen die Veolia steden en lokale overheden aanreikt voor de sanering van vervuild grondwater en vervuilde gronden.

Meer over bodembeheer