Energie-efficiëntie in gebouwen

Het verbruik van een gebouw beheren, rekeninghoudend met de milieuaspecten.

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de inrichting van werkruimten om het welzijn en de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Deze trend gaat hand in hand met de vraag om de kosten te drukken en aan milieunormen te voldoen.

Oplossing

Slimme oplossingen voor energie-efficiëntere gebouwen 

Oude gebouwen zijn energie-intensief en hebben een aanzienlijke impact op de ecologische voetafdruk. Veolia helpt zijn klanten om actieve spelers te worden in duurzame ontwikkeling door hen bewust te maken van de acties die zij kunnen ondernemen om de situatie te verhelpen.

Met intelligente, milieuvriendelijke oplossingen controleert en vermindert Veolia het water- en energieverbruik (en dus de bijhorende facturen) door verbeteringspunten vast te stellen voordat wij het gebouw overnemen.

 

3 uitdagingen: energiediensten, water- en afvalbeheer

Energiediensten:

 • Energieprestatiecontract (EPC) in combinatie met een garantie om het verbruik te verminderen.
 • Ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud 
 • Reservegeneratoren
 • Techniek en werken
 • Elektriciteitsvoorziening
 • Oplossingen voor hernieuwbare energie

 

Waterbeheer:

 • Onderhoud van koeltorens
 • Analyse en beheersing van legionella- en aanverwante gezondheidsrisico's
 • Water- en afvalwaterzuiveringsinstallatie

 

Afvalbeheer: 

 • Beheer van (niet-)gevaarlijke afvalstoffen
 • Verwijderen en recycleren van elektronisch afval
 • Biobased afvaloplossingen
 • Facility Management

Focus van Veolia

Voor gebouwen die bestemd zijn om een groot publiek te ontvangen, wordt een beroep gedaan op onze deskundigheid om de kosten en het verbruik te beheersen, rekening houdend met de milieuaspecten.

Wie zijn onze klanten?

Bedrijven en instellingen die een groot publiek moeten ontvangen (vastgoedbedrijven, onderwijsinstellingen).

De voordelen 

Intelligente gebouwen

Aanzienlijke energiebesparingen

Lagere kosten en ecologische voetafdruk