Sorteerverplichting in Brussel

Sorteerverplichting in Brussel

Afvalbeheer is vandaag belangrijker dan ooit. Elk gewest (Vlaanderen/Brussel/Wallonië) heeft zijn eigen sorteerverplichting. In Brussel waakt de overheidsinstelling Leefmilieu Brussel erover dat u de Brusselse afvalwetgeving respecteert. Dit betekent dat u niet zomaar al uw afval in bulk in uw restafvalcontainer kunt gooien. In plaats daarvan moet u uw afvalstromen apart sorteren, zoals groenafval en dierlijk afval uit slagerijen of viswinkels.

Naast het sorteren moet uw onderneming of winkel er ook voor zorgen dat het afval naar behoren wordt beheerd. Concreet betekent dit dat u moet kunnen bewijzen dat de betreffende afvalsoorten effectief bij de bron gesorteerd zijn. Dat bewijs moet u minimaal vijf jaar lang bewaren. Als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd inzamelaar levert VEOLIA u dit bewijs systematisch.

VEOLIA staat klaar om u te begeleiden in een correcte sorteerverplichting.
Wij bieden een brede waaier aan oplossingen en geven u advies voor een correcte sortering.

Welke stromen horen niet thuis bij uw bedrijfsafval?

Bekijk onze oplossingen door op de stroom te klikken en ontdek de afvalstromen die niet toegelaten zijn in uw restafvalcontainer in het Brussels gewest.

Advies en begeleiding

Heeft u vragen over de sorteerwetgeving in Brussel?
Onze medewerkers en specialisten staan klaar voor al uw vragen 

CONTACTEER ONS

 

 

 

Waarom moeten we sorteren in Brussel?

Volgens de Brusselse sorteerwetgeving zijn er een aantal sorteerverplichtingen voor bedrijven. Alle ondernemingen die ingeschreven zijn bij de kruispuntbank zijn onderworpen aan de sorteerverplichting.

Met het oog op recyclage van materialen is het zeer belangrijk dat we hiervoor correct sorteren. Onderstaande stromen horen niet thuis in uw restafval container. Deze stromen moeten we steeds apart sorteren en eveneens inzamelen.

Een geregistreerde ophaler

Naast een correcte sortering is er ook een efficiënte en correcte ophaling nodig voor afvoer en verwerking van je afval.

De Brusselse wetgeving verplicht bedrijven om hun ophaling te voorzien door een bij "Leefmilieu Brussel" geregistreerde afvalophaler.

Zoek hiervoor niet langer, VEOLIA is een betrouwbare keuze.