Preventie van ongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Veolia focust op preventie van ongevallen door in al haar processen en activiteiten veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium te integreren.

Life Saving Rules

Om de veiligheid van haar werknemers te kunnen garanderen, riep Veolia de "10 Life Saving Rules” in het leven. Deze regels moeten altijd en overal gerespecteerd worden omdat ze een risico vormen voor ernstige ongevallen indien ze niet zouden worden gevolgd.

Veilig Werk App

Indien er zich toch een onveilige situatie voordoet, kunnen werknemers dit gemakkelijk signaleren via de VeiligWerk app. Om de situatie beter te schetsen, kunnen ze hun melding voorzien van één of meerdere foto’s. De werknemer die melding gemaakt heeft van een situatie, kan op elk mogelijk moment nagaan wat er met de melding gebeurd is.

Lokale veiligheidsacties

Ook enkele lokale initiatieven uit onze jaarlijkse en vijfjaarlijkse actieplannen en het globaal preventieplan dragen bij aan onze veiligheidsacties zoals verkeerscirculatieplannen, EHBO-opleidingen, opleidingen van de eerste interventieploeg etc.