Binnenluchtkwaliteit: maatregelen voor een betere binnenlucht

De luchtkwaliteit en de gevolgen van luchtverontreiniging zijn nu een belangrijk probleem voor de volksgezondheid en de levenskwaliteit: volgens de WHO worden wereldwijd naar schatting meer dan 8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt door luchtverontreiniging, waarvan 3,8 miljoen worden toegeschreven aan de slechte lucht binnenshuis.

Net zoals de toegang tot drinkwater is voor Veolia de volksgezondheid en de kwaliteit van leven ook van essentieel belang. Daarom heeft de Veolia Groep besloten om haar expertise en oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.

 

De luchtkwaliteit: een wereldwijde uitdaging voor de levenskwaliteit en de volksgezondheid

 

EEN “ONZICHTBARE” EN COMPLEXE VERVUILING 
 

Luchtvervuiling treedt op wanneer een overmatige hoeveelheid stoffen afkomstig van een chemisch, fysisch of biologisch middel in de atmosfeer terechtkomt. Deze stoffen zijn van natuurlijke aard of van menselijke bronnen.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd en gemeten door een combinatie van chemische en elektronische middelen. Krachtige sensoren en analyse-apparatuur worden aangesloten op een computersysteem dat veelvuldig waarden registreert. Deze waarden maken het mogelijk om het niveau van luchtvervuiling in een specifiek gebied te kwantificeren.

 

EEN BELANGRIJK VOLKSGEZONDHEIDSPROBLEEM
 

Luchtvervuiling is een van de grootste milieurisico's ter wereld. Volgens de WHO heeft het in 2016 wereldwijd naar schatting meer dan 8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt, waardoor het wereldwijd de op drie na hoogste risicofactor voor sterfte is. Bovendien is de binnenlucht in gebouwen niet minder vervuild dan de buitenlucht, terwijl we meer dan 85% van onze tijd in een afgesloten ruimte doorbrengen.

De Elabe-studie voor Veolia, die in 2019 in Frankrijk, België en de agglomeratie Sjanghai over dit onderwerp werd uitgevoerd, is in dit opzicht belangrijk: één op de twee of zelfs meer dan 60% van de Belgen en de inwoners van Shanghai zijn verbaasd te vernemen dat we meer blootgesteld zijn aan luchtvervuiling in onze huizen en de gebouwen die we frequent bezoeken dan buiten.

 

ONZE UNIEKE EXPERTISE VOOR HET VERBETEREN VAN DE LUCHTKWALITEIT
 

Onze expertise op het gebied van water, afval en energie stelt ons in staat om de uitdaging van de luchtkwaliteit aan te gaan, in het bijzonder door onze expertise op dit gebied:

 • Beheersing van de luchtemissies van onze technologieën voor de verbranding van gevaarlijk afval
 • Controle van geuren die door afvalwaterzuiveringsinstallaties worden uitgestoten
 • Audit en meting van de sanitaire kwaliteit van de water- en luchtstromen in gebouwen

Onze expertise in het beheer van de energie-efficiëntie van installaties legitimeert ons bovendien op dit gebied van de binnenluchtkwaliteit, die nauw verbonden is met het energiebeheer in een gebouw.
Dankzij onze ervaring kunnen wij onze klanten kwaliteitsvolle lucht garanderen tegen een optimale prijs.

LUCHTVERVUILING EN DE GEVOLGEN ERVAN. 
 

Huidige cijfers (bron: OMS 2018)
 

 • In 2016 werden wereldwijd 8 miljoen sterfgevallen toegeschreven aan luchtvervuiling  => 4,2 miljoen voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan de buitenluchtvervuiling en 3.8 miljoen aan de binnenluchtvervuiling.

 • 91% van de wereldbevolking woonde in 2016 op plaatsen waar de richtlijnen voor de luchtkwaliteit van de WHO niet worden toegepast.

 • In 2015 worden de gezondheidszorgkosten geschat op $ 21 miljard en is luchtvervuiling verantwoordelijk voor 1,2 miljard verloren productiviteitsdagen ("De economische gevolgen van buitenluchtvervuiling", OESO - september 2016).

Voorspelling 2060 :

 • Tot 9 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar (Bron IHME: Institute for Health Metrics and Evaluation

 • Luchtvervuiling zou tot 1% van het mondiale bbp in 2060 kunnen kosten (het effect op de arbeidsproductiviteit, de gezondheidsuitgaven en de gewasopbrengsten zou een geleidelijke toename van de totale economische kosten met zich meebrengen 1% van het bruto binnenlands product ter wereld) (OESO-bron)

 • Elk jaar zouden de verwachte kosten voor de gezondheidszorg $ 176 miljard bedragen en de impact op de productiviteit zou worden geschat op 3,7 miljard verloren dagen ("De economische gevolgen van buitenluchtvervuiling", OESO) - september 2016)

 


Een ingenieur ten dienste van een goede luchtkwaliteit

Veolia’s bestaansrecht is om bij te dragen aan menselijke vooruitgang, door zich stevig in te schrijven voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Er moet rekening worden gehouden met alle vervuiling, ook wanneer deze nog niet algemeen bekend is of onder controle staat van het grote publiek.

Dankzij de expertise in energiediensten ondersteunt Veolia haar klanten terwijl ze hun ecologische voetafdruk verkleinen (energie-efficiëntie, efficiënt beheer van voorzieningen,...). 

Veolia biedt haar klanten een garantie voor luchtkwaliteit, die anderen nog niet bieden.

Veolia biedt haar klanten een garantie voor luchtkwaliteit, die anderen nog niet bieden.
De Veolia Groep speelt een rol als integrator en integrator van alle componenten die nodig zijn om haar klanten, beheerders van openbare of particuliere gebouwen, een voorbeeldige luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners / burgers te garanderen en de uitdagingen van energie-efficiëntie en valorisatie van hun erfgoed. Veolia bestrijkt dus de gehele waardeketen van de IAQ: audit / diagnose om de situatie te kwalificeren, de controle van faciliteiten via continue monitoring, de levering en installatie van aangepaste luchtbehandelingssystemen of depollutie en de vereniging van bewoners om de luchtkwaliteit van het gebouw te verbeteren.

EEN SPECIFIEK AANBOD

Veolia ontwikkelt al lang oplossingen voor de kwaliteit van de binnenlucht:

 • Audits, diagnoses en aanbevelingen, integratie van audit van luchtbehandelingsfaciliteiten;
 • Uitvoeren en inzetten van actieplannen, inclusief een programma ter verbetering van apparatuur
 • Apparaten voor crisisbeheer
 • Rapportage.

Veolia biedt haar klanten nu een nieuw aanbod om in te spelen op de kwaliteit van de binnenlucht.
Dit aanbod omvat drie services: AIR Control, AIR Performance en AIR Human.
Het past zich aan elke typologie van klanten (kantoren, scholen, medische instellingen, winkelcentra, hotels ...) aan, zodat er rekening gehouden kan worden met hun verschillende behoeften en hun specifieke verwachtingen.

 

DRIE SERVICES DIE ZICH AANPASSEN AAN DE VERSCHILLENDE BEHOEFTEN

 

1. AIR CONTROL : DE LUCHTKWALITEIT VOORTDUREND CONTROLEREN EN OPVOLGEN

Voordeel? => De kwaliteit van de binnenlucht kennen om in te spelen op je eigen omgeving

Stap 1 : Niveau van de luchtkwaliteit evalueren

Technische en sanitaire audit
Installatie van een continue bewakingsnetwerk
Het in kaart brengen van de vervuiling
Terbeschikkingstelling van een dashboard voor de controle van de luchtkwaliteit

Stap 2 : Identificeer potentiële bronnen van vervuiling

Procesanalyse en audit van technische installaties met betrekking tot emissies
Rechtstreekse staalafnames direct aan de uitstoot
Diagnose van verontreinigingsbronnen en relatieve bijdragen

 

Stap 3: Aangepaste oplossingen voorstellen

Deskundig advies om verbeteringen aan te bevelen
Bijstand in geval van een crisis of een abnormale stijging van de concentraties

 

Veolia's expertise => 100 jaar ervaring in bemonsteringsstrategie en optimalisatie van milieubewakingsinstrumenten; De selectie van gekwalificeerde sensoren door de beste metrologische laboratoria (3 sensoren gekwalificeerd in 2018 door Airlab, microsensor challenge 2018); De controle van de resultaten door onze luchtkwaliteitsexperts.

 

2. AIR PERFORMANCE : HET CONTROLEREN EN OPTIMALISEREN VAN INSTALLATIES EN HET GARANDEREN VAN EEN LUCHTKWALITEITSNIVEAU

Voordeel? => Kwaliteitsvolle luchtvoorziening in gebouwen

Stap 1: Beoordeling van het niveau van de luchtkwaliteit

Diagnose van bestaande installaties en bronnen van vervuiling
Opzetten van een netwerk van communicerende sensoren
Interpretatie van de resultaten en voorstel voor een actieplan

 

Stap 2: Optimaliseren van de werkwijze en de werking van de installaties

Toepassing van goede praktijken in processen
Verzorging en onderhoud van de luchtkwaliteitsvoorzieningen
Regeling van de behandelingssystemen

 

Stap 3: Een garantie bieden voor resultaten en opvolging van de prestaties

Configuratie van monitoringdrempels volgens behoeften
Samenvattende verslagen van de resultaten en waarschuwingen
Aanbevelingen voor wanneer de drempel wordt overschreden

 

Optie : AIR Performance +

Verbetering van bestaande luchtbehandelingsinstallaties
Installatie van nieuwe installaties

 

Veolia's expertise => Bewezen knowhow in de werking van installaties die een luchtbehandeling nodig hebben (meer dan 42.000 installaties in beheer); Intelligent Performance Control Centres: 23 Hubgrade-platforms wereldwijd

 

3. AIR HUMAN : ALLE BELANGHEBBENDEN BETREKKEN BIJ DE VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT

Voordelen? => Van bezoekers, gebruikers en werknemers “actoren” maken die meewerken aan de   verbetering van de luchtkwaliteit; Risico's met betrekking tot de perceptie van de luchtkwaliteit anticiperen en voorkomen

Stap 1: Informatie over de luchtkwaliteit toegankelijk en begrijpelijk maken

Een webapplicatie
Opleidingen over de luchtkwaliteit, aangepast aan de problematiek van het onderwerp.

 

Stap 2: Bewoners betrekken bij de remediëring acties

Interactieve uitwisseling interface voor belanghebbenden (melding van gevoelens, opiniepeilingen, enz.)
Invoering van Air Challenges (Dag van de luchtkwaliteit,...)

 

Stap 3: Rekening houden met de gewaarwordingen van de betrokkenen

Dashboard en follow-up van meldingen
Bezwaar tegen het ongemak
Rekening houden met de indrukken bij de remediëringsoplossingen
Opvolging van de luchtkwaliteitsindicator "welzijn".
Participatieve workshops over gedrag en goede praktijken die van invloed zijn op de luchtkwaliteit

 

Veolia's expertise => Een constante wens om stakeholders te betrekken (engagement nr. 4 in de MVO-aanpak); Gediversifieerde feedback van een wereldwijde groep; Hoogwaardige digitale instrumenten voor communicatie met stakeholders; Sociale en maatschappelijke wetenschappelijke expertise op het gebied van luchtkwaliteit.

VEOLIA GEMOBILISEERD BIJ DE VN

De groep mobiliseert al haar medewerkers wereldwijd om deel te nemen aan de Air Quality Challenge, die wordt ondersteund door het United Nations Environment Programme en de Veolia Foundation. Alle werknemers worden aangemoedigd om naar het werk te reizen met een milieuvriendelijk vervoermiddel: wandelen, fietsen, scooters, openbaar vervoer, enz.... Voor elk van deze groene reizen wordt een boom geplant.

De Veolia Foundation ondersteunt ook de "It's our air" educatieve kit die door de VN-milieuorganisatie is geproduceerd en bedoeld is voor leerkrachten op middelbare scholen en om het personeel en de leerlingen bewust te maken van de luchtkwaliteit, die het grootste gevaar voor de gezondheid van het milieu vormt.

Deze kit, beschikbaar in het Frans, Engels en Chinees, wordt vanaf 5 juni verspreid door het VN-milieuprogramma en UNESCO, via hun netwerk van Associated Schools.