Elektronica en elektrische producten

Op een milieuvriendelijke manier innovatieve systemen en producten ontwikkelen, is de sleutel tot een sterke concurrentiepositie in de sector voor elektronica en elektrische apparatuur. Voor het beheer van uw afval en materialen draagt Veolia specifieke oplossingen aan die passen binnen uw duurzame ontwikkelingsstrategie.

De impact op het milieu verminderen

De sector voor elektronica en elektrische apparatuur is betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen die een antwoord bieden op de grote vraagstukken van morgen (gezondheid, veiligheid, het ontwerpen van verbonden producten of de energietransitie). Dit maakt dat deze industrieën onder steeds grotere financiële en maatschappelijke druk staan als het gaat om afvalbeheer en duurzame ontwikkeling.

35 % 

is het percentage dat gerecycleerd koper uitmaakt van het totale koperaanbod

2030

is het jaar waarin naar verluidt de voorraad indium op zal zijn. Dit zeldzame metaal is onmisbaar voor de vervaardiging van tal van digitale producten

+ 9 %

is de jaarlijkse stijging van het energieverbruik van digitale technologie

Opstellen van een circulair bedrijfsmodel

Als expert op het gebied van de valorisatie van alle mogelijke soorten afval, helpen wij u bij het invoeren van efficiënte strategieën om uw impact op het milieu te verkleinen en uw eerste stappen in de wereld van de circulaire economie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Een optimaal beheer van uw afval

Aan de hand van een stappenplan optimaliseren wij uw beheerskosten en verhogen wij het herbruikbare aandeel van uw afval, zoals metalen, oliën, hout, karton, soorten plastic, enz. Op basis van gekwantificeerde doelstellingen en rekening houdend met uw productieproces en uw vereisten, staan wij in voor het veilig ophalen, verpakken en vervoeren van uw afval. Vervolgens valoriseren wij al uw afval of materialen door het hergebruik, de recyclage of het gebruik ervan voor energieterugwinning te bevorderen. Zo creëren we nieuwe grondstoffen volgens het principe van de circulaire economie.

Terugwinnen van edele metalen

Voor het recycleren van producten of onderdelen die in principe moeilijk te recycleren zijn, zoals AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), doen wij een beroep op onze gespecialiseerde recyclageketens. Dankzij performante industriële processen en geavanceerde technologieën, slagen we erin tijdens de recyclage van uw afval een hele reeks metalen terug te winnen zoals bijvoorbeeld lood en koper maar ook goud, platina en kobalt. Deze teruggewonnen materialen worden bewerkt en opnieuw verpakt en tot slot doorverkocht aan gieterijen. Door te voorkomen dat materialen nodeloos verloren gaan, verlichten we de druk op de natuurlijke rijkdommen die maar in beperkte hoeveelheden op de planeet beschikbaar zijn.

Hergebruik van kabels

Bij Veolia investeren we massaal in onderzoek en ontwikkeling op wereldschaal. Voor het hergebruik van uw kabels en non-ferrometalen hebben we RECYCÂBLES in het leven geroepen. Dankzij deze dochteronderneming die is ontstaan uit onze samenwerking met Nexans, bevorderen we de recyclage van alle soorten kabels en plastic afval dat ontstaat bij de productie van deze kabels.