Hubgrade, de "smart monitoring" oplossing van Veolia

In real time en vanop afstand installaties en infrastructuren beheren en monitoren.

Energie- en waterbesparing, minder afval en meer recycleren, langere koolstofemissies.... Het volgen van deze belangrijke prestatie-indicatoren is voor Veolia vanzelfsprekend. Vandaag kunnen we ze echter in realtime en van op afstand volgen dankzij Hubgrade, het smart monitoring centrum van Veolia. Hubgrade is zowel smart als digitaal. De oplossing staat voor sturing van de energie-efficiëntie en voor de operationele synergieën tussen alle water-, energie en afvalactiviteiten. 

 Oplossing

Hubgrade is een geheel van digitale oplossingen en knowhow dat het mogelijk maakt om vanop afstand het beheer van water, afval en energiebronnen te visualiseren, evalueren en optimaliseren. 

Door gegevens, analyses en menselijke expertise samen te brengen, creëert deze unieke en innovatieve oplossing nieuwe mogelijkheden om u te begeleiden in het beheer van operationele diensten en milieudiensten.

EEN TOEGEWIJD TEAM VAN EXPERTS

Hubgrade bestaat uit een team van experts die één gemeenschappelijk doel nastreven: het verbeteren van de efficiëntie van de hulpbronnen samen de operationele eenheden en de klanten. 
Om het potentieel van Hubgrade volledig te benutten, heeft Veolia nieuwe engineeringsprofielen ontwikkeld: 

- Data-analist voor energie-, water- en afvalbeher
- Coach-auditeur die ervoor zorgt dat de operationelen de aanbevelingen van de analisten opvolgen
- Systeemexpert die de juiste datasensoren configureren in de programma-applicatie

 

ONZE METHODOLOGIE IS GEBASEERD OP: 

- ISO 50001 voor een efficiënt energiebeheer 
- Het IPMVP-protocol (International Performance Measurement and Verification Protocol) dat een optimale meetmethodologie en opvolging garandeert. 

Wie zijn onze klanten?

Alle bedrijven uit de tertiaire sector of steden en gemeenten die hun factuur wensen te optimaliseren.

De voordelen

Optimalisatie van de energieprestaties

Doelgerichte interventies

Realtime opvolging & rapportering