Energie-efficiëntie voor een beter beheer van de watercyclus

Slimme en ecologische oplossingen voor alle energie-uitdagingen van de hele watercyclus.

Water is een kostbare hulpbron. Het is niet alleen schaars maar ook nog eens ongelijk verdeeld over de wereld. Volgens de Verenigde Naties wordt 8% van de energieproductie in de wereld gebruikt voor het oppompen, behandelen en vervoeren van water. Daarom biedt Veolia oplossingen voor het terugwinnen van afvalwater en het opwekken van groene stroom.

Oplossing

Tegen de achtergrond van stijgende energiekosten, afnemende voorraden fossiele brandstoffen en strengere regelgeving zet Veolia energie-efficiënte oplossingen in om het beheer van de watercyclus te verbeteren.
 

Daarbij streven we naar een betere energie-efficiëntie van de hele watercyclus door te zorgen voor:

  • Een afvalwaterzuiveringsproces
  • Het optimaliseren van pompen voor installaties en netwerken
  • Een multi-site aanpak voor een eenvoudiger beheer voor onze klanten en hogere bijdrage aan de CO2-reductie


DEELNEMEN AAN EEN WERELDWIJDE DUURZAME AANPAK

Veolia werkte ook verschillende manieren uit om de energie-efficiëntie te verbeteren, die kunnen worden aangepast aan de locatie, de activiteiten en de wens van de klant om voor een duurzame aanpak te kiezen:

  • Terugwinning van afvalwaterwarmte
  • Methanisatie van slib
  • Elektriciteitsproductie

Focus van Veolia

Veolia biedt slimme, groene oplossingen voor alle energie-uitdagingen tijdens de hele watercyclus. 

Wie zijn onze klanten?

Gemeenten, lokale autoriteiten en intercommunale structuren.

De voordelen voor onze klanten

Vermindering van de ecologische voetafdruk

Terugwinning van energie en gegarandeerde energiebesparing

ISO 50001 naleving