Bodembeheer

In een wereld met steeds minder grondstoffen is de sanering van de bodem en het grondwater meer dan ooit belangrijk voor de prestaties van bedrijven. Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de sanering van uw bodem, de opwaardering van vervuilde grond of de zuivering van grondwater? Ontdek wat Veolia voor u kan doen.

Grondwater- en bodemsanering op maat

Veolia is al bijna 25 jaar actief in België en biedt industriële bedrijven oplossingen voor grondwater- en bodemsanering op basis van een echte rehabilitatiestrategie. We nemen alle aspecten van uw project voor onze rekening, van audit over risico-evaluatie tot de rehabilitatie van de sites. Per site werken we een aanpak op maat uit die rekening houdt met de plaatselijke beperkingen en de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen.

Beproefde saneringstechnieken

De sanering kan ter plekke gebeuren of in een van de verwerkingscentra van Veolia. We bieden een volledige waaier aan beproefde of gepatenteerde saneringstechnieken:

- Biologische sanering
- Fysicochemische verwerking
- Thermische desorptie
- Recyclage van vervuilde grond
- Beproefde saneringstechnieken in situ
- Verwerking van verontreinigd water
- Helofytenfilter voor slibontwatering
- Brownfields