Veolia zet zich in voor meervoudige prestaties

Veolia's toewijding aan de meervoudige prestaties is een drijfveer voor een doorgevoerde transformatie. 

Het is onze ambitie om de meervoudige prestaties te bereiken, die de basis vormen van al onze activiteiten, zowel nationaal als op wereldvlak. Wij bieden oplossingen aan, waar iederéén baat bij heeft. Het getuigt van een gezamenlijke aanpak voor vooruitgang met en voor onze stakeholders. En altijd met evenveel aandacht en dezelfde verwachtingen voor onze economische, financiële, commerciële, maatschappelijke, sociale en milieuprestaties.