Juridische voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende de levering van goederen en diensten door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

PDF
Algemene Voorwaarden van Verkoop - 2021 (223.13 KB)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract waarbij Veolia zich ertoe verbindt aan klanten goederen en/of diensten te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij Veolia, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken ingeval beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 

Algemene Aankoopvoorwaarden door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

 

PDF
Algemene Aankoopvoorwaarden (278.18 KB)

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van producten en/of diensten aan Veolia nv-sa, Fernand Demetskaai 52 te 1070 Brussel of een van haar dochterondernemingen, tenzij er hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken in bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.

 

Onze algemene beginselen inzake de leveranciersrelatie

PDF
Onze algemene beginselen inzake de leveranciersrelatie (492.35 KB)

 

Duurzaamheidscharter

 

PDF
Pdf - Duurzaamheidscharter (347.34 KB)

Veolia NV/SA en haar filialen (zoals Relaitron nv-sa, niet exhaustief…) heeft beslist om een specifiek milieu- en duurzaamheidbeleid te hanteren ten opzicht van haar leveranciers1, dat verder wordt gedetailleerd. Dit document is een wederzijdse verbintenis tussen Veolia en haar leveranciers om een duurzaamheidbeleid te voeren.
 

 

Vragenlijst Duurzaamheidscharter

Hier vindt u de vragenlijst omtrent het duurzaamheidsbeleid. Hiermee kunt u nagaan of u  in lijn bent het duurzaamheidscharter zoals hierbovenvermeld. Wij nodigen u uit om deze documenten regelmatig te raadplegen

 

PDF
Vragenlijst Duurzaamheidscharter (22 KB)

 

Politiek van de ondernemingen Veolia Belux omtrent de bescherming van persoonsgegevens van derden

 

PDF
Pdf - politiek van de ondernemingen (117.72 KB)

Veolia nv-sa en haar Belgische en Luxemburgse dochterondernemingen zijn bezorgd om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) en de nationale wetgeving.