Sorteerverplichting in Vlaanderen

Sorteerverplichting in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn de verplichtingen inzake afvalsortering beschreven in een decreet (het materialendecreet) en een wetgeving (VLAREMA). Meer details hierover vindt u hier. Volgens deze regelgeving moet u niet alleen een steeds groter aantal afvalstromen sorteren, maar ook een VLAREMA-contract afsluiten met een inzamelaar van restafval die bij de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) geregistreerd is, zoals VEOLIA. In dit contract engageer je je om de te sorteren afvalfracties de je hebt selectief te houden en dus niet in het restafval te werpen.

VEOLIA staat klaar om u te begeleiden in een correcte sorteerverplichting.
Wij bieden een brede waaier aan oplossingen en geven u advies voor een correcte sortering.

Een compacte oplossing?

Correct sorteren maar een beperkte hoeveelheid afval? Ontdek onze meest compacte containers, zakken of andere oplossingen voor kleine of grote hoeveelheden afval die u verplicht moet sorteren.

Ontdek onze kleine oplossingen

 

Een geregistreerde inzamelaar!

Een correcte sortering en efficiënte inzameling is nodig voor verwerking van uw bedrijfsafval.

De Vlaamse sorteerwetgeving verplicht Vlaamse bedrijven om hun inzameling te voorzien door een OVAM geregistreerde afvalinzamelaar.

VEOLIA is jarenlang bij voorkeur de trouwe afvalinzamelaar van vele Vlaamse bedrijven.

Verplicht gebruik van transparante zakken
voor restafval!

Veolia leidt de weg naar duurzaam afvalbeheer. Restafval moet vanaf de dag van vandaag aangeboden worden in transparante zakken of los in de container.

Wij begrijpen dat veranderingen even wennen kunnen zijn, maar we hopen dat u zich bij ons aansluit in dit nieuwe initiatief voor een schonere en duurzamere toekomst.

Meer informatie vind je hier!

 

Uw VLAREMA-contract(en) via Easy Waste

Via Easy Waste, onze handige digitale tool voor afvalbeheer, kunt u al uw bedrijfslocaties waarvoor u een VLAREMA-contract moet tekenen, in kaart brengen en raadplegen. In enkele klikken brengt u uw contract in orde. Maak snel uw Easy Waste-account aan.

Stap 1: Log in op Easy Waste

Stap 2: Klik in de rechterbovenhoek op VLAREMA

Stap 3: Vul uw VLAREMA-aangifte in

Ga naar EASY WASTE

 

Advies en begeleiding

Bent u op zoek naar een persoonlijk advies of hebt u nog vragen? 

Weegt u diverse containers tegenover elkaar af?

CONTACTEER ONS HIER!

 

Wat is het VLAREMA precies?

In Vlaanderen bestaat de wetgeving rond bedrijfsafval uit het Materialendecreet en het VLAREMA.

Het Materialendecreet heeft als doel de schadelijke gevolgen van grondstoffenverbruik en afval zoveel mogelijk te beperken. Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) is het uitvoeringsbesluit van dat decreet. Het bevat gedetailleerde richtlijnen over hoe bedrijven hun bedrijfsafval moeten sorteren en laten inzamelen.

Voor wie geldt het VLAREMA?

Het VLAREMA geldt voor elk bedrijf dat in Vlaanderen gevestigd is.

Als bedrijf in Vlaanderen moet u voor uw bedrijfsrestafval een contract afsluiten met een afvalinzamelaar. Er is één uitzondering: als u de maximumhoeveelheid niet overschrijdt, kunt u uw bedrijfsrestafval ook met de tweewekelijkse gemeentelijke huishoudelijke afvalinzameling meegeven.

OVAM voert regelmatig controles uit op het naleven van het VLAREMA. Hebt u geen geldig contract of leeft u de regels niet na, dan loopt u het risico op aanmaningen en geldboetes.

Wat is een VLAREMA certificaat?

Een VLAREMA certificaat is het bewijs van sortering van afvalstoffen door Vlaamse bedrijven en ondernemingen. Ondernemingen moeten aangeven welke afvalstromen er vrijkomen in hun bedrijf en welke sorteeroplossing hier voorzien is.

Wij van Veolia kunnen u helpen bij het opmaken van uw VLAREMA certificaat en de sortering van uw afvalstoffen.