Ontwikkel een warmtenet in uw stad

Een antwoord bieden aan de uitdaging van een stad door uitgebreide en innovatieve oplossingen aan te bieden.

Een warmtenet is de meest duurzame en economische manier om steden van warmte te voorzien. Het past perfect in Veolia's missie om stedelijke stakeholders te ondersteunen door de levenskwaliteit van de bewoners, de sociale duurzaamheid en de milieuprestaties te optimaliseren.

Oplossing Veolia biedt moderne oplossingen op maat van de behoeften van zijn klanten:

- Door de exploitatie en het onderhoud van installaties en distributienetwerken op zich te nemen;
- Door de aankoop en het beheer van primaire energie te optimaliseren en te verzekeren;
- Door hernieuwbare energie te ontwikkelen en zo de ecologische voetafdruk te verkleinen; 
- Door zich te concentreren op de lokale productie en distributie van elektriciteit;
- Door betrouwbare en efficiënte oplossingen te bieden om de energierekening van de plaatselijke bewoners onder controle te houden.

 

Focus van Veolia

Veolia biedt uitgebreide en geïntegreerde oplossingen voor het beheer van hulpbronnen om lokale overheden en ecowijken te helpen om de uitdagingen van de duurzame stad aan te gaan: optimalisering van het waterbeheer, rationeel energiegebruik, productie van alternatieve energie, recyclage van afval, enz.

Wie zijn onze klanten?

De stad en de verschillende spelers in de publieke sector.

De voordelen 

Verminderde uitstoot van broeikasgassen

Betrouwbare, robuuste en geoptimaliseerde systemen

Lokale energiewaarde