Onze waarden en verbintenissen

   Onze waarden
Verantwoordelijkheid, solidariteit, respect, innovatie, klantgerichtheid en voorbeeldigheid zijn de kernwaarden van Veolia en vormen de basis van al onze economische, sociale en milieu-acties.

Verantwoordelijkheid

Veolia zet zich in voor de harmonieuze ontwikkeling van de regio's en de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolkingsgroepen die betrokken zijn bij onze activiteiten. Intern beschouwen we de ontwikkeling van de vakkennis van onze werknemers en de bescherming van hun gezondheid en veiligheid op het werk als prioritair.

Solidariteit

Al onze betrekkingen met stakeholders zijn doordrongen van de vereiste solidariteit. Daarbij zoeken we naar oplossingen die zoveel mogelijk mensen voorzien van essentiële diensten.

Respect

In hun gedrag moeten alle medewerkers van Veolia de wet, interne regels en de anderen respecteren.

Innovatie

Veolia plaatst onderzoek en innovatie in het middelpunt van haar strategie om de duurzame oplossingen van morgen te creëren ten dienste van haar klanten, het milieu en de maatschappij.

Klantgerichtheid

Veolia werkt voortdurend aan de verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van haar diensten. Door naar onze klanten te luisteren, kunnen wij beantwoorden aan hun technische, economische, ecologische en sociale verwachtingen met aangepaste en innovatieve oplossingen.

Voorbeeldigheid

Op het terrein bewijst Veolia haar voorbeeldige aanpak door voortdurend nieuwe oplossingen te bedenken om de arbeidsomstandigheden van haar werknemers te verbeteren. Haar werknemers moeten zich persoonlijk en professioneel voorbeeldig gedragen en bijzondere aandacht besteden aan de veiligheidsvoorschriften.

     Onze verbintenissen
Veolia zet zich in voor de veiligheid van haar medewerkers, de opleiding van haar uiteenlopende vakspecialisten, de diversiteit van haar personeelsbestand en de sociale duurzaamheid van haar activiteiten.

We ondersteunen de ontwikkeling van onze vakspecialisten

Veolia biedt gepersonaliseerde opleidingen aan, zodat iedereen helemaal mee is met de constante evolutie van onze verschillende activiteiten. We besteden ook bijzondere aandacht aan de opleiding van jongeren via onderwijsprojecten die een theoretische en praktische opleiding combineren.

We werken in alle veiligheid

Met ons programma ‘Always Safe’ werken we bij Veolia voortdurend aan de verbetering van ons preventiebeleid door onze werknemers er nauw bij te betrekken. Veolia streeft ernaar haar medewerkers te beschermen tegen beroepsrisico's door de veiligheid op het werk voortdurend te verbeteren, met als doel het bereiken van ‘Zero Accidents’.

We promoten sociale duurzaamheid

Veolia evalueert voortdurend haar activiteiten en die van haar partners (leveranciers, onderaannemers, enz.) en zorgt ervoor dat haar activiteiten goed geïntegreerd zijn in hun sociale, culturele en milieuomgeving, vooral door sociale buurtinitiatieven voor te stellen.

We diversifiëren de profielen van onze medewerkers

Bij Veolia zijn we ervan overtuigd dat de diversiteit van onze medewerkers een belangrijke meerwaarde betekent en daarom trekken we talent van alle leeftijden, nationaliteiten en geslachten aan. Veolia zet zich in het bijzonder in om het aantal vrouwen in technische en operationele functies te verhogen.