Bouw

Bedrijven die actief zijn in de bouwsector krijgen te maken met een steeds complexere reglementering, die hun tal van voorschriften op het vlak van afvalbeheer oplegt. Veiligheid, conformiteit, traceerbaarheid, milieubescherming… Veolia biedt u een veilige totaaloplossing voor het afvoeren en verwerken van uw afval.

Een optimaal beheer van uw afval

Plastic, metaal, glas, gevaarlijk afval… Als fabrikant van bouwmaterialen of aannemer produceert uw bedrijf een grote hoeveelheid afval. In het licht van de groeiende milieuproblemen en de wijzigende wetgeving bent u mogelijk op zoek naar een duurzame oplossing voor de uitdagingen van uw bedrijf. Zo zou u graag:


 -   Het vertrouwen van uw klanten verhogen door conformiteit met en een continue opvolging van de regelgeving;

 -   Zorg dragen voor de gezondheid en de veiligheid van uw teams en klanten;

 -   Uw contracten naleven binnen de afgesproken termijnen en kosten en met inachtneming van de milieueisen;

 -   Uw afval en materiaal een tweede leven geven dankzij recyclage en energieterugwinning;

 -   Een positief imago creëren door u te positioneren als verantwoorde en milieubewuste onderneming.

20 miljoen

ton is de hoeveelheid afval die er per jaar in België door bouw- en sloopwerkzaamheden wordt gegenereerd.

70 %

is het percentage bouwafval dat er in 2020 volgens de kaderrichtlijn van de Europese Unie moet worden gerecycleerd.

30 tot 40 %

is de kostenbesparing wanneer afval ter plaatse wordt gesorteerd.

Wij zorgen overal voor

Veolia staat bedrijven uit de bouwsector bij met totaaloplossingen voor het sorteren, afvoeren en verwerken van hun afval of materiaal.

Een oplossing op maat

Elke bouwplaats of productielijn is uniek. Bij Veolia beschikken we over een compleet assortiment diensten en containers om aan uw behoeften te voldoen, ongeacht de omvang en de specifieke kenmerken van uw bedrijf.

Geheel volgens de regels

Veiligheid en conformiteit staan boven aan uw prioriteitenlijst? Bij ons ook. Of uw afval nu op uw site wordt gesorteerd (hout, metaal, karton, inert afval, enz.) of gemengd wordt opgehaald, wij zorgen ervoor dat het wordt verwerkt in strikte naleving van de veiligheidsregels, de geldende normen en de BREEAM*-criteria.
* BREEAM: Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method – wereldwijd het meest gangbare beoordelingsmodel voor de milieuprestatie van gebouwen.

Uw operationele doeltreffendheid verbeteren

Onze structuur en onze diensten zijn speciaal ontworpen om uw operationele doeltreffendheid te verbeteren. Dit doen we aan de hand van een geïntegreerd beheersplan dat we in nauwe samenwerking met u opstellen. Het bepalen van het aantal en type containers, het plannen van de ophaalfrequentie, het bewustmaken van uw personeel voor de gescheiden afvalinzameling ... Niets wordt aan het toeval overgelaten

Efficiënte digitale tools

Dankzij ons digitale portaal Easy Waste heeft u toegang tot complete en gedetailleerde informatie over uw afval. Elektronische facturen, hoeveelheid verwerkt afval, analyses, regelmatige rapporteringen … Met deze praktische en intuïtieve tool volgt u de ontwikkeling van uw dossier op de voet.