Olie en gas

Véolia biedt oplossingen op maat van de olie- en gasindustrie. We ondersteunen de productiebedrijven en volgen hierbij de meest recente regelgeving. Daarnaast helpen we de petrochemische industrie om haar voetafdruk te verkleinen.

Productie en raffinage vol uitdagingen

Zowel bij de productie als bij de raffinage van olie en gas komen heel wat uitdagingen kijken. De productiebedrijven moeten aan een stijgende vraag naar brandstoffen voldoen, maar moeten hierbij ook rekening houden met het hoge waterverbruik, een duurzame verwerking van hun afval en de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers.

In de raffinage en de petrochemische industrie worden ruwe olie en aardgas omgezet in afgewerkte producten of tussenproducten, zoals kunststof of brandstof. Deze industrie wordt voortdurend voor nieuwe technische en ecologische uitdagingen geplaatst, terwijl de operationele kosten zo laag mogelijk moeten liggen.

3

aantal vaten water die per geproduceerd vat olie behandeld en gezuiverd moeten worden

100 miljoen

aantal vaten olie die in 2015 dagelijks verbruikt werden

24%

aandeel energie afkomstig uit aardgas

Veelzijdige duurzame oplossingen voor industrie onder druk

Veolia biedt oplossingen voor olie- en gasbehandeling en water- en afvalbeheer. We hebben een aanbod voor elke fase van de productiecyclus (off- en onshore) van conventionele en niet-conventionele energiebronnen. Daarnaast hebben we ook voorstellen waarmee de petrochemische sector haar ecologische voetafdruk kan verkleinen, zonder in te boeten op continuïteit, kwaliteit en veiligheid.

Grotere productiviteit

Onze oplossingen voor de productiebedrijven zorgen ervoor dat deze bedrijven de beschikbare olie en gas beter kunnen benutten en recycleren. Hierdoor verlagen uw kosten, verhoogt u uw productiviteit en verstevigt u uw concurrentiepositie.

Optimaal beheer van uw installaties

Dankzij risicomanagement en aangepaste onderhoudsdiensten zorgen wij voor een ononderbroken productie.

Sociale en ecologische integratie

Uw bedrijf staat niet op een eiland, lokale verankering is een belangrijke factor voor uw succes. Wij denken aan de natuurlijke omgeving van uw sites en bieden een specifiek dienstenpakket om uw activiteiten duurzamer te maken.

Veilige productie en sanering

SUEZ biedt de petrochemische industrie verschillende oplossingen om de veiligheid te garanderen. We zorgen ervoor dat alle normen nageleefd worden en zorgen voor een correcte sanering van raffinage- of petrochemische bedrijfssites.

Optimaal gebruik van ressources

Wij helpen u om water en afval beter te beheren en deze om te zetten in nieuwe grondstoffen. Door uw hulpbronnen beter te beschermen verhoogt u het concurrentievermogen van uw raffinage- of petrochemische site.