Bodembeheer

In een wereld met steeds minder grondstoffen is de sanering van de bodem en het grondwater meer dan ooit een grote bezorgdheid van steden en gemeenten. Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de sanering van uw bodem, de opwaardering van vervuilde grond of de zuivering van grondwater? Ontdek wat Veolia voor u kan doen.

Grondwater- en bodemsanering op maat

Veolia is al bijna 25 jaar actief in België en ondersteunt steden en gemeenten bij hun projecten rond stedelijke ontwikkeling en de rehabilitatie van oude industrieterreinen. Afhankelijk van de toekomstige bestemming van de site brengen wij de sanering, rehabilitatie en ontwikkeling ervan tot een goed einde. Daarbij houden we rekening met de milieuvereisten en staan we u bij in uw administratieve en juridische procedures.

Beproefde saneringstechnieken

De sanering kan ter plekke gebeuren of in een van de verwerkingscentra van Veolia. We bieden een volledige waaier aan beproefde of gepatenteerde saneringstechnieken:

- Biologische sanering
- Fysicochemische verwerking
- Thermische desorptie
- Recyclage van vervuilde grond
- Beproefde saneringstechnieken in situ
- Verwerking van verontreinigd water
- Helofytenfilter voor slibontwatering
- Brownfields