In de pers

Val'Up, het grootste sorteercentrum voor uitgebreide PMD in Wallonië, is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen het territoriaal ontwikkelingsagentschap IDEA van Cœur du Hainaut, de intercommunale IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en twee privé-spelers die gespecialiseerd zijn in milieudiensten, VEOLIA en VANHEEDE.
SIAAP en Veolia bundelen krachten met CEA en Collège de France om CO2 om te zetten in grondstoffen en de decarbonisatie te versnellen