Grote bedrijven

Omgaan met afval is een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is niet alleen belangrijk dat afval goed ingezameld wordt, maar ook dat het op de juiste manier verwerkt wordt. Veolia werkt voor uw bedrijf een aanpak op maat uit.

Een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke afvalverwerking

Restafval, glas, pmd, papier en karton, etensresten, plastic, groenafval, bouwafval, hout, medisch afval, vertrouwelijke documenten … Grote bedrijven produceren elk jaar een gigantische berg afval. En hoewel de afvalstromen en het volume enorm zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, is de uitdaging telkens dezelfde: een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke afvalverwerking.

Duurzaam partnership op maat van uw bedrijf

Afvalbeheer is meer dan containers plaatsen en ophalen. Bij Veolia gaan we resoluut voor een aanpak op maat en een duurzaam partnership. Persoonlijk advies, een flexibele service en een marktconforme, transparante prijs staan daarbij centraal.

Professioneel, persoonlijk advies

Afvalbeheer begint bij kennis. Daarom analyseren we eerst uw situatie: welke afvalstromen hebt u, tot op welk niveau sorteert u momenteel, aan welke wetgeving moet u voldoen enz. Op basis van die analyse stellen we de juiste aanpak voor: welke containers hebt u nodig, hoe vaak halen we ze op, hoe sensibiliseren we medewerkers.

 

De geschikte afvalcontainers

Afhankelijk van uw afvalstromen, uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur beslissen we samen welke containers u nodig hebt. We hebben afzetcontainers tot 40 m³, rolcontainers en semi-ondergrondse containers tot 5000 liter, glasbollen tot 3000 liter en vaten voor gevaarlijk afval tot 200 liter. Bekijk onze catelogus.

 

Flexibele inzameling

Wij bekijken, samen met u, hoe we uw afval het best kunnen inzamelen. We kunnen u bijvoorbeeld uw eigen vrachtwagen toewijzen. Als blijkt dat u meer of minder afval produceert dan vooraf verwacht, volstaat één telefoontje of e-mail naar onze klantendienst om een ophaling over te slaan, een extra ophaling aan te vragen of uw frequentie aan te passen.

 

Gemakkelijk afvalbeheer via Easy Waste

Extra containers aanvragen, containers laten weghalen, een inzameling aanvragen of annuleren, facturen en rapporten raadplegen, een vraag stellen, een klacht indienen … Met onze online tool Easy Waste organiseert u uw hele afvalbeheer in enkele klikken voor al uw locaties. Snel en eenvoudig. Waar u ook bent. 24/7. Via computer, tablet of smartphone.

Op elk moment in orde met de afvalwetgeving

Ligt uw bedrijf in Vlaanderen, dan moet u zich voor de inzameling en verwerking van uw afval aan de VLAREMA-regels houden. Produceert u afval in Brussel? Dan bent u gebonden aan de Brusselse afvalwetgeving. Bedrijven in Wallonië vallen dan weer onder de Waalse sorteerwetgeving. Waar uw bedrijf zich ook bevindt, wij informeren u en zorgen dat u in orde bent met de afvalwetgeving.