VALUMAT

VALUMAT

VALUMAT is het beheersorganisme voor de uitgebreide productenverantwoordelijkheid van uw oude afgedankte matrassen
VALUMAT werkt samen met verschillende partners voor een efficiënte inzameling en zorgvuldige verwerking van afgedankte matrassen.

VEOLIA heeft verschillende oplossingen voor een correcte inzameling en verwerking van je gebruikte matrassen.
Indien uw bedrijf zijn gebruikte en afgedankte matrassen correct laat inzamelen, kan u mogelijks hiervoor een vergoeding ontvangen

Wat kan VEOLIA voor u betekenen?

VEOLIA is gehomologeerd inzamelaar van oude gebruikte en afgedankte matrassen.  Naast inzamelaar is VEOLIA ook gehomologeerde ontmantelaar van oude gebruikte en afgedankte matrassen.

Een container voor uw oude matrassen?

 

VEOLIA heeft verschillende maten van containers voor de inzameling van uw afgedankte matrassen. Na een efficiënte inzameling zal een gespecialiseerd team uw gebruikte matrassen ontmantelen. Deze ontmanteling is essentieel voor een optimale recyclage van uw ingezamelde matrassen.

Uw offerte voor afgedankte matrassen

Wat moet je doen om de VALUMAT premie te ontvangen

Stap 1 : Bestel een container voor afgedankte matrassen

Bestel het correcte formaat van container afhankelijk van je hoeveelheid matrassen. Dit kan via onze webshop of neem contact op met onze klantendienst. Geef duidelijk de boodschap wanneer je in aanmerking wil komen voor de VALUMAT premie.

Stap 2 : Rapportering

Wij van VEOLIA zorgen voor onze klanten. U hoeft niets te doen, wij rapporteren de gewichten van de ingezamelde afgedankte matrassen aan VALUMAT.

Stap 3 : Verwerking door VALUMAT

VALUMAT zal u herkennen als nieuw bedrijf en u zal een unieke inlogcode ontvangen van VALUMAT. Deze inlogcode kan u gebruiken voor het klantenportaal van VALUMAT. Op dit klantenportaal kan u nadien de nodige gegevens kan aanvullen (Algemene gegevens, bankrekening, etc.)

Stap 4 : Uitbetaling van de premie

De uitbetaling van de premie zal u pas ontvangen in het volgende jaar na de inzameling van uw gebruikte matrassen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden van de vergoeding?

Je ben een beroepsmatige uitbater van een zorgcentrum, vakantiecentrum, rusthuis, gevangenis, hotel of andere collectieve voorzieningen.

Je laat de afgedankte matrassen ophalen door VEOLIA. (Een gehomologeerde VALUMAT inzamelaar)

Het type van je matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.

De matrassen zijn droog en steeds zonder risico op verontreiniging.

Krijg ik een vergoeding voor een inzameling van mijn afgedankte matrassen?

VALUMAT geeft een premie aan bedrijven voor de correcte inzameling van afgedankte matrassen. Hiermee wil VALUMAT bedrijven stimuleren om hun afgedankte matrassen correct te laten inzamelen en verwerken. 

Momenteel krijgt u een vergoeding van € 330 per ton wat komt op ongeveer een € 5 per matras.