Risicoanalyse

Veolia past een georganiseerd, gepland en systematisch veiligheidsbeleid toe conform het bekomen ISO 45.001 certificaat. De risico-analyses vormen hiervoor de basis. Risico-analyses worden daarom zeer geregeld getoetst aan de praktijk en regelmatig geactualiseerd

Inventariseren van de risico's

Om een georganiseerd, gepland en systematisch veiligheidsbeleid uit te voeren, inventariseren we de risico’s. Voor ieder van deze risico’s worden vervolgens risico-beperkende maatregelen geformuleerd totdat er een aanvaardbaar risiconiveau overblijft. Het uitvoeren van risicoanalyses is zeer arbeidsintensief en is een dynamisch gegeven. Dergelijke analyses worden opgesteld op het niveau van de organisatie, de functie en het niveau van de werkpost van de medewerkers.