Veolia België en Luxemburg

Onze organisatie

Met meer dan 4.200 werknemers is Veolia België en Luxemburg een dochteronderneming van de Veolia Groep.  

Het is onze ambitie om het referentiebedrijf te worden voor ecologische transformatie. 

Onze zaak? Nuttige en concrete oplossingen ontwerpen en toepassen voor het beheer van water, afval en energie die de situatie radicaal helpen veranderen. Via haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot de ontwikkeling van de toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan.

Enkele cijfers

+ dan 4000

medewerkers

800 M€

omzet

+  750 

ophaalwagens

Een betrouwbare partner

Door sterke partnerschappen op te bouwen en de tijd te nemen om de behoeften van onze klanten te begrijpen, creëert Veolia allesomvattende oplossingen om een veilige en betrouwbare toegang te bieden tot essentiële diensten zoals afvalinzameling en -verwerking, water- en energiebeheer.

Innovatie in actie

Wij investeren voortdurend in onderzoek en kunnen zo onze inzamelings-, verwerkings- en recyclageprocessen voortdurend optimaliseren. Zo kunnen wij aan de veranderende behoeften van onze klanten voldoen en tegelijk de CO2-uitstoot en de druk op grondstoffen en brandstoffen verminderen.

Intelligente oplossingen

In antwoord op de milieu-uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd, openen nieuwe technologieën nieuwe perspectieven. Veolia innoveert met digitale beheersinstrumenten, met name voor het toezicht op de kwaliteit van afvalstromen en het traceren van gevaarlijk afval. En oplossingen zoals Hubgrade, dat een geheel van digitale oplossingen en knowhow is waarmee het beheer van water, afval en energiebronnen op afstand kan worden gevisualiseerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd.