Multi-technisch onderhoud

Beheer van de technische installaties van uw gebouwen

De klant kan zich volledig op zijn activiteit blijven concentreren

De waarde van het onroerend goed stijgt dankzij de kwaliteit en het goede onderhoud van de installaties

Een optimaal beheer van de installaties verlengt hun levensduur

Veolia stelt zijn klanten het beheer en onderhoud van de technische installaties van hun gebouwen voor. Een oplossing die vermijdt dat er elektriciteit wordt verspild en een lagere energiefactuur oplevert door een gecontroleerd verbruik.

Ons doel: de doeltreffendheid van de technische installaties van onze klanten handhaven en tegelijk een verantwoord gebruik van de hulpbronnen verzekeren en het comfort en de levenskwaliteit van de gebruikers van de gebouwen garanderen.

Onze expertise

Slecht onderhoud van elektrische, verwarmings-, warmwater- of luchtbehandelingssystemen kan ernstige gevolgen hebben. Denk maar aan de elektrische installaties in ziekenhuizen of de koelsystemen in datacentra. Voor onze klanten is een optimaal beheer van hun installaties door Veolia dan ook van cruciaal belang. 

Dit omvat:

 • Optimalisering van de werking van de installaties en de technische uitrusting om te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen en monitoring via een rapportagesysteem dat de prestatie-indicatoren omvat die bepaald werden bij de ondertekening van het contract,
 • Onderhoud (preventief en correctief) van de technische uitrusting volgens de geldende normen en voorschriften,
 • Redelijke interventietijden die een kwaliteitsvolle en geplande dienstverlening mogelijk maken. Bij een incident of onvoorziene gebeurtenis is Veolia contractueel verplicht om de reparatietijden te respecteren die tussen de partijen zijn overeengekomen,
 • Een vaste contactpersoon bij Veolia voor elke klant,
 • De uitvoering van onderhoudsplannen die aangepast zijn aan de staat en het gebruik van de voorzieningen en gebaseerd zijn op interne normen met als doel om de waarde van het onroerend goed in stand te houden,
 • Beheer en bijwerking van CMMS-tools,
 • De levering van geschikt gereedschap voor de uitvoering van de diensten,
 • Naleving van de regelgeving over informatie en ondersteuning van de klant bij zijn aanpak van duurzame ontwikkeling (BREEAM, PEB, LEED, enz.),
 • Technische bijstand voor nieuwe werken

SOORTEN INSTALLATIES DIE VEOLIA BEHEERT:

 • Distributie- en transformatorstations voor hoog- en laagspanning,
 • Nood- en veiligheidsgroepen (gasturbines, generatoren, omvormers),
 • Productie en distributie van warmteoverdrachtsvloeistoffen (stoom, oververhit water, warm water, gekoeld water),
 • Productie en distributie van perslucht, voornamelijk voor industriële processen,
 • Distributie van industrieel koelwater en waterbehandelingsnetwerken,
 • Verwarming, airconditioning, ventilatie van industriële en tertiaire gebouwen,
 • Watervoorziening voor steden en netwerken,
 • Afvoer van vervuild water, afvalwater en regenwater,
 • Brandbescherming en -detectie en bluswerkzaamheden,
 • Liften (persoons- en goederenliften), automatische deuren en slagbomen,
 • BMS-apparatuur,
 • Specifieke gasdistributie.

Wat levert dit op?

De klant kan zich volledig op zijn activiteit blijven concentreren

De waarde van het onroerend goed stijgt dankzij de kwaliteit en het goede onderhoud van de installaties

Een optimaal beheer van de installaties verlengt hun levensduur