Veolia zet zich in voor de doelstellingen van haar meervoudig prestatiemodel

Veolia's toewijding aan de doelstellingen van haar meervoudig prestatiemodel is een drijfveer voor een doorgevoerde transformatie. 

Het is onze ambitie om de doelstellingen van ons meervoudig prestatiemodel te bereiken, dat de basis vormt van al onze activiteiten, zowel nationaal als op wereldvlak. Wij bieden oplossingen aan, waar iederéén baat bij heeft. Het getuigt van een gezamenlijke aanpak voor vooruitgang met en voor onze stakeholders. En altijd met evenveel aandacht en dezelfde verwachtingen voor onze economische, financiële, commerciële, maatschappelijke, sociale en milieuprestaties.


 

Het meervoudig prestatiemodel van Veolia