Ontzilting van zeewater: een oceaan aan opportuniteiten

Het verkrijgen van ontzilt water voor diverse toepassingen
Dessalement-1

Het verkrijgen van ontzilt en gezuiverd water voor diverse toepassingen

Een alternatieve oplossing om voor grotere watervoorraden te zorgen.

 

Onze diensten:

 • Thermische ontzilting
 • Omgekeerde osmose
 • Wereldwijde expertise

Onze diensten

En als de oplossing nu eens uit de zee kwam? Ontzilting van zeewater is een steeds vaker voorkomend antwoord op het groeiende probleem van waterschaarste waarmee vele regio's in de wereld te kampen hebben. Veolia is zich bewust van de huidige klimaatproblemen en stelde zich tot taak een innovatieve oplossing te vinden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang blijven hebben tot drinkwater. Hoe doen we dit? Door onze deskundigheid te benutten om plaatselijke entiteiten en bedrijven te helpen bij het uitrollen van strategieën voor de ontzilting van zeewater. En door de aanvoer van water van hoge kwaliteit te garanderen, concentraten te beheren, energie te produceren of te recycleren en grondstoffen en bijproducten te winnen.


Onze expertise

Wat is ontzilting en waarvoor wordt het gebruikt? 

Ontzilting is een proces waarbij zout en bacteriën of virussen uit zeewater of brak water verwijderd worden om water te verkrijgen dat veilig is voor consumptie. Ontzilt water wordt gebruikt voor drinkwaterproductie, consumptie en openbare diensten zoals irrigatie, stadsreiniging, landbouw en om te voldoen aan de waterbehoeften van industriële processen.

 

Er bestaan twee essentiële en complementaire processen, in verschillende variaties:

 • Thermische ontzilting (distillatie):
  Het zout wordt afgescheiden door verdamping van zeewater in distillatiesystemen. Dit proces, beter bekend als multi-effect distillatie (MED), hergebruikt de energie die vrijkomt bij de condensatie van de stoom, waardoor minder energie nodig is om het water te verwarmen.
 • Membraanontzilting (omgekeerde osmose):
  Het proces van ontzilting door omgekeerde osmose via membranen is de veel gebruikte oplossing voor de drinkwatervoorziening uit zeewater of brak water. Dit proces maakt gebruik van hogedrukpompen en halfdoorlaatbare membranen om zoet water te creëren.

Afhankelijk van het meest geschikte proces biedt Veolia een complete ontziltingsoplossing, van conceptueel ontwerp tot EPC-contracten of het volledig beheer en zelfs de financiering van de installatie.

Technische instrumenten en producten: 

 • Meertraps-vlamdistillatie (MSF)
 • Meervoudige Effect Distillatie (MED)
 • Omgekeerde Osmose (RO)
 • Zuivering: ACTIFLO®, MULTIFLO™, SPIDFLOW™
 • Voorfiltratie: FILTRAFLO™