Afvalinzameling aan huis

Een vlotte afvalinzameling houdt uw gemeente netjes en uw inwoners tevreden. Bij Veolia nemen we alle aspecten van huis-aan-huisinzameling voor onze rekening. Dankzij onze duurzame en flexibele aanpak zijn we dé partner voor uw gemeente.

Ophaling van verschillende afvaltypes

We halen zowel restafval, pmd en zachte plastics, papier en karton als gft-afval op. Wilt u dat we ook grofvuil, snoeihout en kerstbomen ophalen? Dat kan, op vaste data of op afspraak. Via een Groene Lijn kunnen inwoners bovendien hun herbruikbare spullen gratis laten ophalen door een kringloopcentrum.

Differentiatie van tarieven

Vindt u dat inwoners die veel afval produceren meer moeten betalen? Bij ons kunt u kiezen voor afvalinzameling volgens het DIFTAR-systeem. Dan registreren we voor elk adres hoeveel afval we ophalen en betalen de inwoners op basis van gewicht, volume, frequentie of een combinatie van factoren.

Monitoring van de inzameling

Bij Veolia krijgt u een duidelijk zicht op uw huis-aan-huisinzameling, want de chips in onze containers registreren hoeveel en welk afval we ophalen. Dankzij de technologie in onze ophaalwagens kunnen onze chauffeurs sluikstortplaatsen registreren en is het op elk moment duidelijk waar elke wagen zich bevindt.

 

Beheer van glasbollen

We kunnen ook glasbollen in uw gemeente plaatsen en beheren. We ledigen de glascontainers op afgesproken tijdstippen en zorgen ervoor dat de omgeving er netjes bij ligt. Indien nodig, herstellen we schade aan de glasbollen.

 

Lid van een intercommunale?

Maakt uw gemeente deel uit van een intercommunale en werkt u voor het afvalbeheer samen met uw buurgemeenten? Ook dan kan Veolia een partner voor uw afvalverwerking zijn. Hebt u nood aan logistieke middelen of aan een projectmanager met een ruime expertise? We bespreken het graag en werken een oplossing op maat uit.