Sorteerstraatjes

Nieuwe woonvormen vragen een nieuwe visie op afval- en materialenbeheer. In drukbevolkte wijken blijken sorteerstraatjes een ideale oplossing. Ook voor deze nieuwe vorm van afvalinzameling kunt u bij Veolia terecht.

Wat is een sorteerstraatje?

Een sorteerstraatje is een klein recyclagepark waar inwoners hun afval kunnen leveren. Samen met u bekijken we welke afvaltypes ingezameld kunnen worden en waar de containers (bovengronds, semi-ondergronds en/of ondergronds) het best geplaatst worden.

Waarom voor sorteerstraatjes kiezen?

Sorteerstraatjes zijn de ideale oplossing voor inwoners die weinig bergruimte hebben om hun afval te stockeren en niet willen of kunnen wachten op de ophaaldiensten. Door afvalcontainers op slimme locaties in uw gemeente te plaatsen, roept u sluikstorten een halt toe.