Multi-technisch onderhoud

Door het beheer van technische installaties op zich te nemen, verbindt Veolia zich ertoe om adequate onderhoudsdiensten van de installaties aan te bieden aan zijn klanten.

Onvoldoende onderhoud blijft een belangrijke oorzaak van energieverlies in zowel de private als de publieke sector.
Goede praktijken en verbeteringen op vlak van onderhoud van installaties kunnen leiden tot aanzienlijke energiebesparingen, het behoud van onze hulpbronnen en het
verminderen van kosten. Onze oplossing voorkomt energieverspilling met als gevolg dalende energierekeningen.


Onze doelstelling

Het efficiënt onderhouden van de technische installaties van onze klanten door een aangepaste oplossing aan te bieden met een verantwoord gebruik van bronnen en middelen. Zodoende dat men het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners van een gebouw kunnen garanderen.


Wie zijn onze klanten?

Industrie, gebouwen, kantoren, etc.


De Veolia oplossing

Installaties voor elektriciteit, verwarming, warm water of luchtbehandeling dienen voldoende onderhouden te worden zodat kritieke toestanden vermeden kunnen worden. Bijvoorbeeld situaties met catastrofale gevolgen zoals het stilvallen van de elektrische installaties in een ziekenhuis of de koelinstallatie van een datacenter.
Veolia’s efficiënt beheer en de optimalisatie van installaties creëert een toegevoegde waarde voor onze klanten door de goede werking van de installaties te garanderen.

Deze oplossing omvat volgende elementen:

  • Een geoptimaliseerd beheer en onderhoud van de installaties en de technische uitrustingen, zodat men voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen en de benodigde prestatie indicatoren kan rapporteren zoals vastgelegd bij de ondertekening van het contract,
  • Onderhoud (preventief en correctief) van de technische uitrustingen in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften,
  • Redelijke reactietijden die de kwaliteit en de geplande service mogelijk maken. In geval van een incident of onvoorziene gebeurtenis, verbindt Veolia zich er contractueel toe om de termijnen voor het oplossen van problemen zoals overeengekomen tussen de partijen te respecteren,
  • Een toegewezen contactpersoon (SPOC), die in contact staat met de klant en het uitvoerend personeel van Veolia,
  • De uitvoering van passende onderhoudsplannen die rekening houden met de toestand en het gebruik van de installaties, gebaseerd op interne normen en die het mogelijk maken om de erfgoedwaarde van de eigendommen te behouden,
  • Beheer en actualisering van CMMS-tools,
  • Ter beschikking stellen van materialen voor de uitvoering van de werken of diensten,
  • Naleving van en anticiperen op de regelgeving en tegelijkertijd de klanten ondersteunen in hun aanpak van duurzame ontwikkeling (BREEAM, PEB, LEED,.....),
  • Technische bijstand voor nieuwe werken.

De voordelen

De klant kan zich richten op zijn kernactiviteiten en hoeft zich niet te bekommeren om zijn installaties

Dankzij de kwaliteit en de goede regeling van de installaties neemt de waarde van eigendommen toe

Optimaal beheer van de installaties verhoogt de duurzaamheid van de faciliteiten