Hubgrade, de "smart monitoring" oplossing van Veolia

In real time en vanop afstand installaties en infrastructuren beheren en monitoren.

Energie- en waterbesparing, minder afval en meer recycleren, langere koolstofemissies.... Het volgen van deze belangrijke prestatie-indicatoren is voor Veolia vanzelfsprekend. Vandaag kunnen we ze echter in realtime en van op afstand volgen dankzij Hubgrade, het smart monitoring centrum van Veolia. Hubgrade is zowel smart als digitaal. De oplossing staat voor sturing van de energie-efficiëntie en voor de operationele synergieën tussen alle water-, energie en afvalactiviteiten. 


Oplossing
 

HUBGRADE, EEN PLATFORM VOOR HET VERZAMELEN, ANALYSEREN EN INTERPRETEREN VAN GEGEVENS
 

Hubgrade is een geïntegreerd sturingsplatform dat via een digitaal netwerk en met experts gegevens in realtime verzamelt, analyseert en interpreteert. Hierdoor kan Veolia het verbruik van de installaties van zijn klanten verminderen en optimaliseren. Hubgrade is een ideel tool voor de ondersteuning van onze operationele ploegen. 

EEN TOEGEWIJD TEAM VAN EXPERTS

Hubgrade bestaat uit een team van experts die één gemeenschappelijk doel nastreven: het verbeteren van de efficiëntie van de hulpbronnen samen de operationele eenheden en de klanten. 
Om het potentieel van Hubgrade volledig te benutten, heeft Veolia nieuwe engineeringsprofielen ontwikkeld: 

- Data-analist voor energie-, water- en afvalbeher
- Coach-auditeur die ervoor zorgt dat de operationelen de aanbevelingen van de analisten opvolgen
- Systeemexpert die de juiste datasensoren configureren in de programma-applicatie

 

ONZE METHODOLOGIE IS GEBASEERD OP: 

- ISO 50001 voor een efficiënt energiebeheer 
- Het IPMVP-protocol (International Performance Measurement and Verification Protocol) dat een optimale meetmethodologie en opvolging garandeert. 


​  

Wie zijn onze klanten?

Alle bedrijven uit de tertiaire sector of steden en gemeenten die hun factuur wensen te optimaliseren.
 


De voordelen 

Optimalisatie van de energieprestaties

Doelgerichte interventies

Realtime opvolging & rapportering