OPTIMISTISCH Om het tij te keren

Groene energie uit afvalwater: nuttig en ecologisch

Een gezin verbruikt dagelijks honderden liters water voor onder meer de vaat, het huishouden of om zich te wassen. Dat (soms verontreinigde) afvalwater ondergaat een speciale behandeling om het vervolgens zonder risico aan de natuur te kunnen teruggeven. 


Maar met het slib dat nadien overblijft, wordt nog te vaak te weinig nuttigs gedaan. Dat is niet zo bij Veolia: de Resourcers van het bedrijf winnen dit slib terug en zetten het om in groene energie. In het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord (AQUIRIS), waar het afvalwater van het equivalent van 1,3 miljoen inwoners wordt gezuiverd, zijn Paul en zijn collega's dagelijks in de weer om groene energie te winnen uit het slib van afvalwater.


Uit het zuiveringsslib halen ze biogas, waardoor afval een nieuwe energiebron wordt. De lokaal opgewekte energie is hernieuwbaar en houdt een deel van het waterzuiveringsstation draaiende. Op die manier hoeft AQUIRIS geen natuurlijke hulpbronnen te verbruiken. Deze zelfproductie leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en vormt een van de hoekstenen van het energiebeheersysteem op de site, die over een ISO 50001-certificaat beschikt!

 

Op de werkvloer

Maak samen met ons kennis met de mannen en vrouwen die de ecologische transformatie in een stroomversnelling brengen. Paul, HVAC*-technicus in het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord (AQUIRIS), legt uit hoe de Resourcers van Veolia groene energie winnen uit zuiveringsslib. Hun doel? Alternatieven voor fossiele brandstoffen creëren.


“In het licht van de huidige klimaatuitdagingen is het belangrijk dat we het hoofd niet laten hangen. Ik zie de toekomst alvast optimistisch tegemoet! In het zuiveringsstation van Brussel-Noord werken we aan de opwaardering van slib uit afvalwater om het om te zetten in biogas. Dat gebeurt in grote gistingstanks. Ik dien ervoor te zorgen dat het opgewekte gas wordt omgezet in energie met een zo hoog mogelijk rendement. Zo hebben we minder fossiele brandstoffen nodig en halen we de CO2-uitstoot van het waterzuiveringsstation naar beneden.

Een van mijn taken is de warmte-krachtkoppelingseenheid onderhouden. We zijn uitgerust met verschillende installaties om zelf elektriciteit, stoom of warm water te produceren met biogas. Dat we afval omzetten in een energiebron vind ik een fantastische zaak! Ik ben trots op mijn werk hier. Dat is ook de reden waarom ik voor deze job heb gekozen!”

*Verarming, ventilatie, airconditioning