Wetgeving rond afvalsortering in Wallonië

Produceert uw bedrijf afval in Wallonië? Dan bent u onderworpen aan de Waalse wetgeving inzake de inzameling en verwerking van afval. Wat betekent dit voor u?

In Wallonië zijn alle ondernemingen verplicht om hun afval te sorteren, zoals groenafval, niet-verontreinigd textiel en houtafval. Doet u dit niet, dan kan de Service Public de Wallonie (SPW) zware administratieve boetes opleggen.

Uw bedrijf moet niet alleen afval sorteren, maar er ook voor zorgen dat het wordt opgehaald. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een inzamelaar die geregistreerd is bij het DSD (Département du Sol et des Déchets), zoals Veolia. Uw bedrijf moet voor een periode van twee jaar kunnen bewijzen dat de betreffende afvalsoorten effectief bij de bron gesorteerd zijn. Veolia levert u dit bewijs systematisch.

Wilt u de lijst met te sorteren afvalstromen in Wallonië bekijken? Ga dan naar de website van onze partner Valipac, het erkende organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. U vindt er een schat aan nuttige informatie, zoals de lijst van afvalsoorten die in Wallonië moeten worden gesorteerd, een sorteergids en communicatiemateriaal.