Warmtekrachtkoppeling

Garanderen van een gelijktijdige en optimale energieproductie.

 Warmtekrachtkoppeling, staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit. Het is één van de oplossingen die het best beantwoorden aan de huidige uitdagingen zoals het realiseren van energiebesparingen, een lagere energiefactuur en een kleinere ecologische voetafdruk behalen. Als wereldleider in warmte- en koudenetten beschikt Veolia over een unieke capaciteit om warmtekrachtkoppelingsinstallaties te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te exploiteren en te onderhouden. 


Oplossing

CONTINU EN KWALITEITSVOL WARMTE EN ELEKTRICITEIT LEVEREN

Veolia streeft naar duurzame en rendabele oplossingen voor haar klanten. WKK zorgt voor de simultane productie van thermische en elektrische energie uit één enkele energiebron, waardoor een hoogwaardige en veilige energieproductie gegarandeerd wordt.

 

EEN ECONOMISCHE, DUURZAME EN RENDABELE OPLOSSING

Warmtekrachtinstallaties leveren elektriciteit en warmte vanuit één enkele brandstofbron. WKK's zijn efficiënter dan conventionele energiecentrales en beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen zoals: 

- Het realiseren van energiebesparingen 
- Het verminderen van de CO2-uitstoot 
- Het voorzien van een onafhankelijke energievoorziening

Om de goede werking en de opvolging van installaties te garanderen, biedt Veolia volgende diensten aan:

- Het garanderen van een optimaal rendement dankzij een technisch beheer van de WKK-installatie en de elektriciteitsbevoorrading ter plaatse en/of in het net
- De aankoop van primaire energie en de voorziening van thermische energie voor het garanderen van een betrouwbare energievoorziening
- Het opvolgen en geven van aangepast advies omtrent de huidige wetgeving
- Het valoriseren van de lokale energie dankzij onze uitgebreide ervaring in de energievoorzieningen
- Verlagen van de energiefactuur en uitstootgassen dankzij de optimalisatie van de
energiebronnen

Kortom, zet Veolia zich in om de technische, economische en milieuprestaties van warmtekrachtkoppelingsinstallaties te verbeteren door een totale energieoplossing aan te bieden.

 


Wie zijn onze klanten?

Al onze klanten hebben baat bij een dergelijke oplossing zoals zorg- of onderwijsinstellingen (openbaar/privé), steden en gemeenten en industriëlen.
 


De voordelen 

Zekerheid van energievoorziening

Lagere energiekosten

Kleinere ecologische voetafdruk