Dessalement-1

Ontzilting van zeewater

Het verkrijgen van ontzilt water voor diverse toepassingen

Meer dan 90% van de wereldbevolking heeft nu toegang tot betere drinkwaterbronnen. Bewust van het huidige klimaatprobleem is het de missie van Veolia om een innovatieve oplossing te vinden om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot drinkwater.

Dankzij onze ervaring, technologieën en kennis op het vlak van ontzilting, ondersteunt Veolia gemeenten en industrieën over de hele wereld bij de uitvoering van hun ontzilting projecten.


Ons objectief 

Zorgen voor de aanvoer van water van hoge kwaliteit, het beheer van pekelconcentraten, het produceren of terugwinnen van energie, het winnen van grondstoffen en het gebruik van bijproducten.


Wie zijn onze klanten? 

Industrie, steden en gemeenten,...


De oplossingen van Veolia

 

Wat is ontzilting en waarvoor wordt het gebruikt? 

Ontzilting is een beproefd proces om zout uit de zee of brak water te verwijderen om zuiver water te bekomen. Hierbij wordt niet alleen zout verwijderd, maar worden ook bacteriën en virussen behandeld om de gewenste waterkwaliteit te kunnen leveren. Het ontzilt water wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, voor nutsvoorzieningen zoals voor irrigatie, stadsreiniging, landbouw en om te voorzien in de waterbehoeften in de meeste industriële processen. 

 

Ontzilting kan op 2 manieren gebeuren.  Hierbij zijn combinaties en variaties altijd mogelijk : 

  • Thermische ontzilting (destillatieproces) :
    Het zout wordt gescheiden door verdamping van het zeewater in de destillatiesystemen. Een proces, dat bekend staat als Multiple Effect Distillation (MED), hergebruikt de energie die wordt gegenereerd tijdens de condensatie van de waterdamp, wat een lager energieverbruik mogelijk maakt.
  • Membraan ontzilting (omgekeerde osmose proces):
    Het omgekeerde osmose-ontziltingsproces via membranen is een veelgebruikte oplossing geworden om drinkwater uit zeewater of brak water te leveren. Dit proces gebruikt hoge druk pompen en semi-permeabele membranen om zoet water te creëren.

Veolia kan een totaaloplossing voorzien voor ontzilting. Dit kan gaan van een conceptstudie tot EPC contracten, al dan niet met het volledige beheer en zelfs financiering van de installatie. 

 


De voordelen voor onze klanten

Bijdragen aan het sanitaire welzijn

Continue productie dankzij onze oplossingen, die het ecosysteem respecteren en tegelijkertijd de impact van hydraulische stress verminderen. 

Meer  water beschikbaar voor verschillende toepassingen