Energie-efficiëntie voor een beter beheer van de watercyclus

Slimme en ecologische oplossingen voor alle energie-uitdagingen van de hele watercyclus.

Water is een kostbare hulpbron. Het is schaars en ongelijk verdeeld over de planeet. Volgens de VN wordt 8% van de wereldwijde energieproductie gebruikt voor het pompen, behandelen en transponeren van water naar verschillende gebruikers. Daarom biedt Veolia in landen zoals België en Luxemburg oplossingen om groene energie te produceren en afvalwater te valoriseren. 


Oplossing

ENERGIEDIENSTEN VOOR EEN BETER BEHEER VAN DE WATERCYCLUS

In een context van stijgende energieprijzen, steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen en strengere regelgevingen, ontwikkelde Veolia de oplossing voor meer energie-efficiëntie in de watercyclus.

Bedoeling is om de energie-efficiëntie te verbeteren van de hele watercyclus, met:

- Een aangepast proces voor de behandeling van afvalwater;
- Optimalisatie van oppompsystemen voor fabrieken en netwerken;
​- Een multi-site benadering om het portefeuillebeheer van de klanten te vergemakkelijken en hun milieu-impact te verkleinen.

STREVEN NAAR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

Veolia ontwikkelde verschillende middelen, afgestemd op de lokalisatie van de klant, zijn business en zijn verlangen, om te kiezen voor duurzaamheid door hernieuwbare energie te produceren en bovendien energie te besparen, zoals:

- Warmteterugwinning uit afvalwater;
- Methanisatie van slib;
- Productie van elektriciteit.


Wie zijn onze klanten?

Steden en gemeenten, lokale gemeenschap en intercommunale structuren.


De voordelen voor onze klanten

Kleinere ecologische voetafdruk

Energievalorisatie en garantie op energiebesparing

Conform ISO 50001