Elektrische flexibiliteit benutten met FLEXCITY

Een oplossing voor het beheer en de beschikbaarheid van energie voor een flexibel en op maat gemaakt elektriciteitsnet.

Het wordt steeds moeilijker voor netbeheerders om het elektrisch hoogspanningsnet in evenwicht te houden. Daarnaast neemt de ontwikkeling van individuele elektriciteitsopwekking in België en Luxemburg toe en moeten gebouwen een bepaalde elektriciteitscapaciteit garanderen. Om het elektriciteitsverbruik en de productie op elkaar af te stemmen, is FLEXCITY sinds januari 2020 in Veolia geïntegreerd en biedt het een op maat gemaakte oplossing voor energiebeheer.


Oplossing

Flexcity is een toonaangevend bedrijf op het gebied van energietechnologieën binnen het Energy Internet. Het is marktleider in de respons op de vraag in België, Nederland en Frankrijk, en ontwikkelt zich snel in nieuwe landen zoals Italië.

Het standaardaanbod van FLEXCITY omvat volgende diensten:

  • het optimaliseren van de elektrische installaties van de klanten;
  • financiële waarde creëren en extra vergoeding bieden aan klanten,
  • de opwekking van elektriciteit en het verbruik van het net aan te passen.

Met dit aanbod wordt FLEXCITY aangewezen als 'flexibiliteitaggregator' en garandeert daarom de flexibiliteit van de elektriciteitsconsumptie en -productie van de bedrijven. Veolia gebruikt de faciliteiten van haar klanten door te spelen op flexibiliteit om de balanscapaciteit van het hoogspanningsnet te behouden.

Wat verstaan we onder flexibiliteit? 

Flexibiliteit is beschikken over het vermogen om zijn verbruikersprofiel (hoog of laag verbruik) aan te passen op basis van een externe vraag van het systeem. Bij het aanpassen van het verbruiksprofiel zorgt FLEXCITY voor het behoud van het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid van het bestaande proces. 

 

Voor meer informatie, bekijk de website:
https://www.flexcity.energy/nl


Focus van Veolia

Veolia zorgt voor het ontwerp, de engineering, de installatie van de apparatuur en de exploitatie van het systeem om een flexibele en op maat gemaakte stroomproductie mogelijk te maken.


Wie zijn onze klanten ?

FLEXCITY richt zich op bedrijven in de industriële en tertiaire sector met hun eigen productiecapaciteit of processen
flexibel verbruik. De portefeuille van FLEXCITY bestaat uit verschillende technologieën zoals batterijen, gedistribueerde generatievoorzieningen en grote industriële processen. Flexcity slaagt er zelfs in om bronnen te integreren van hernieuwbare energie in haar portefeuille, met nieuwe inkomsten potentieel voor opkomende technologieën. Van generatoren tot industriële pompen, en tegelijkertijd het promoten warmtekrachtkoppeling, fusieovens of koelsystemen.
De expertise van FLEXCITY past zich aan diverse faciliteiten en processen aan.


De voordelen voor onze klanten:

Valorisatie van de installaties en het proces 

Financiële waardering en aanvullende bezoldiging

Verbeterde betrouwbaarheid van de installaties