Energiediensten voor instellingen voor gezondheidszorg

Een unieke expertise voor het garanderen van de technische omgeving, het comfort en de veiligheid.

Diensten in de gezondheidszorg vereisen specifieke deskundigheid om te zorgen voor een technisch hoogstaande omgeving die personeel, patiënten en bezoekers comfort en veiligheid biedt. Bovendien moeten zorginstellingen de blootstelling aan gezondheidsrisico's kunnen beheersen en tegelijk hun kosten beperken.


Oplossing

De Veolia check-up
Energiebesparing en kostenbesparing

Veolia biedt innovatieve oplossingen en deskundige teams die de energie-efficiëntie van zorginstellingen verbeteren. Via een volledige audit van alle energie-, water- en afvalstromen optimaliseren zij de installaties. Door de bedrijfszekerheid te verbeteren en de milieu-impact te beperken, helpt Veolia deze instellingen energie te besparen en hun niet-medische kosten te verlagen.

Ons controlecentrum, Hubgrade, stelt ons in staat het verbruik van hulpbronnen in real time te controleren en te optimaliseren. Zo kan Veolia de milieuprestaties van haar klanten beheren via de exploitatie en het onderhoud van faciliteiten.

 

Veolia's wereldwijde aanpak
Energie-, water-, en afvalbeheer optimaliseren

Dankzij haar wereldwijde aanpak biedt Veolia haar klanten de implementatie van verschillende acties op maat van hun installaties, zoals:

Energiebeheer: 
- Energieprestatiecontract (EPC)
- Ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud, engineering
- HVAC-systeem
- Elektrische installaties en systemen voor gebouwenbeheer
- Energiebeheer (Hubgrade)
- Noodgeneratoren

Waterbeheer:
Onderhoud van koeltorens 
- Analyse en controle van legionella- en gezondheidsrisico's 
- Waterbesparingsprogramma's
- ​Water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties

Afvalbeheer:
- Medisch en farmaceutisch afval
- Beheer van (niet-)gevaarlijke afvalstoffen
- Verwijdering en recyclage van elektronisch afval 


Focus van Veolia
Veolia optimaliseert de faciliteiten van zijn klanten door de energievoorziening aan te passen om de energie-, economische en milieukosten te verlagen.


Wie zijn onze klanten ?

Ziekenhuizen, medische centra, verzorgingstehuizen, crèches, enz.


De voordelen voor onze klanten:

GEGARANDEERDE bedrijfszekerheid, comfort en veiligheid

 

BESPARING op niet-medische kosten en milieueffecten

NALEVING van de voorschriften en ondersteuning voor ziekenhuiserkenning