Halfjaarlijkse resultaten 2022 van Veolia

AANHOUDENDE STERKE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN HET TWEEDE KWARTAAL
SUEZ INTEGRATIE SUCCESVOL VAN START 
DE SOLIDITEIT EN HET AANPASSINGSVERMOGEN VAN VEOLIA BEVESTIGEN DE AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN VOOR 2022, MET NAME EEN ORGANISCHE EBITDA-GROEI VAN +4% TOT +6% EN EEN NETTORESULTAAT VAN 1,1 MILJOEN EURO, ONDANKS DE TOENEMENDE CONTEXT

 • EEN ZAKENCIJFER VAN 20 196 MILJOEN EURO EN EEN GROEI VAN +46,2 % IN VERGELIJKING MET HET GEPUBLICEERDE BOEKJAAR 2021, ONDER INVLOED VAN DE INTEGRATIE VAN DE SUEZ-ACTIVITEITEN EN DE STERKE GROEI VAN DE ORGANISCHE GROEI
 • EBITDA DE 2 953 M€, EN CROISSANCE DE +40,4 % COMPARÉ AU S1 2021 PUBLIÉ 
 • EBIT COURANT DE 1 475 M€, EN HAUSSE DE +63 % COMPARÉ AU S1 2021 PUBLIÉ
 • NETTO COURANT RESULTAAT VAN 528 MILJOEN EURO
 • INKOMSTEN VAN €20.196M(1) +12,9%(2) IN VERGELIJKING MET DE GECOMBINEERDE INKOMSTEN VAN VEOLIA EN SUEZ(1) VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2021
 • GECORRIGEERD VOOR HET EFFECT VAN DE HOGERE ENERGIEPRIJZEN, EEN INTERNE GROEI VAN DE GECOMBINEERDE INKOMSTEN(1) VAN +6,7%. 
 • EBITDA VAN €2.953m(1), +6,1%(2) hoger dan de gecombineerde EBITDA in de eerste helft van 2021, aan de bovenkant van de marge voor een organische groei van +4% tot +6% in 2022
 • RECURRENTE EBIT VAN €1.475M(1), STERK GESTEGEN MET +20,2%(2) IN VERGELIJKING MET DE GECOMBINEERDE RECURRENTE EBIT(1) IN DE EERSTE HELFT VAN 2021
 • 178 MILJOEN BESPARINGEN GEREALISEERD IN HET EERSTE HALFJAAR EN 52 MILJOEN EURO SYNERGIEËN DOOR DE OVERNAME VAN SUEZ, IN LIJN MET DE JAARDOELSTELLING 
 • GROEPSNDELEN VAN HET RECURRENTE NETTO-INKOMEN VAN €528m IN AANMERKING VAN HET JAARLIJKSE DOEL VAN BIJNA €1,1 miljard(3) EN EEN +10% INHOUD VAN DE WINST PER AANDEEL 2022(4)
 • DOELSTELLINGEN VOOR 2022 VOLLEDIG BEVESTIGD

(1) H1 2021 en H1 2022 zijn herberekend voor de eerste 17 dagen van januari (omzet €400m -EBITDA €49m). Het gecombineerde H1 2021 omvat Australische en Europese activa die op verzoek van de mededingingsautoriteiten zijn verkocht en niet meer in H1 2022 zijn opgenomen.
(2) Bij constante perimeter en wisselkoersen
(3) Exclusief EPS
(4) EPS inclusief hybride kosten en vóór PPP

Estelle Brachlianoff, algemeen directeur van de Groep, verklaarde:

Veolia heeft in de eerste helft van het jaar opnieuw zeer goed gepresteerd en het tweede kwartaal volgde hetzelfde positieve traject als het eerste kwartaal. De integratie van de activiteiten van Suez sinds half januari is in uitstekende omstandigheden verlopen en werpt nu al vruchten af. Hun bijdrage in termen van omzet en synergieën ligt in de lijn van onze verwachtingen en bevestigt de gegrondheid van deze overname. Dankzij deze zeer goede resultaten, die ook te danken zijn aan het volgehouden strikte beheer van onze uitgaven, kunnen wij onze doelstellingen voor 2022 volledig bevestigen.

Veolia, de wereldleider op het gebied van ecologische transformatie, blijft profiteren van de positieve trends op haar markten dankzij haar aanbod met hoge toegevoegde waarde, dat perfect beantwoordt aan de groeiende milieuverwachtingen van onze klanten. Dankzij de kracht, het aanpassingsvermogen en de relevantie van haar strategische positionering kan zij de onzekere macro-economische en geopolitieke context met vertrouwen tegemoet zien. 


 • 20.196 miljoen, een stijging met 46,2% bij constante wisselkoersen vergeleken met het eerste halfjaar van 2021, gerapporteerd als gevolg van een consolidatiekringeffect van 4.350 miljoen euro, vooral in verband met de integratie van de Suez-activiteiten ('4.416 miljoen) en een organische groei van 1.961 miljoen euro (+14,4%). 
   
 • Vergeleken met 30 juni 2021 samen stegen de opbrengsten in 2022 met +12,9% op vergelijkbare basis. 
   
 • De verandering naar effect valt als volgt uiteen: 

408 miljoen weerspiegelt vooral de verandering in de valuta's van de VS, het VK en China, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling in de Poolse en Latijns-Amerikaanse valuta's1.

1Belangrijkste wisselkoerseffecten per valuta: Amerikaanse dollar (+'207 miljoen), Brits pond (+'60 miljoen), Tsjechische kroon (+'44 miljoen), Chinese yuan RenMinBi (+'51 miljoen), Poolse zloty (-'21 miljoen), Hongaarse forint (-'23 miljoen), Chileense peso (-'15 miljoen), Argentijnse peso (-'14 miljoen).

Het bereik-effect van -286 miljoen euro omvat hoofdzakelijk de verkoop van activa in Scandinavië in 2021 (-154 miljoen euro) en, op het niveau van Suez, de verkoop van activiteiten in Australië in 2021 en het effect van de remedies van de Europese Unie met de classificatie van een deel van de Franse gevaarlijk afval activiteiten als voor verkoop beschikbare activa. Deze negatieve effecten worden gedeeltelijk gecompenseerd door het effect van de consolidatie van Osis op Sarp (+'96 miljoen) in 2021. 

- 542 miljoen, dankzij goede volumes in alle activiteiten, vooral in energie, en groei in waterwerken en technologie en bouw.

- 96 miljoen, vooral in Centraal- en Oost-Europa, waar de energieactiviteit te lijden had onder een mildere winter dan in 2021, en in mindere mate in Chili, waar een koelere zomer de watervolumes in het eerste kwartaal beïnvloedde. 

- Het effect van de energieprijzen bedroeg € 1.107 miljoen, als gevolg van hogere warmte- en elektriciteitstarieven, vooral in Centraal- en Oost-Europa.

- Het effect van de prijzen van gerecycleerde materialen bedroeg +242 miljoen euro. 242 miljoen, onder invloed van een prijsstijging van gerecycleerd papier in Frankrijk, Duitsland en het VK. 

- De gunstige prijseffecten (+505 miljoen euro) houden vooral verband met prijsherzieningen die geraamd worden op +3,2% in afval en +3,1% in water.

 

De opbrengsten op 30 juni 2022 waren in alle operationele segmenten hoger dan op 30 juni 2021 samen:

- De inkomsten in Frankrijk en speciaal afval Europa bedroegen 4.754 miljoen euro, met een organische groei van +3,9% ten opzichte van 30 juni 2021 samen:

 • De opbrengsten van Water Frankrijk daalden licht met -0,8%, vooral door de interne overdracht van activa van de Groep, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van tariefherzieningen van +3,4% in de eerste helft van 2022 en het goede activiteitsniveau in het tweede kwartaal met een gefactureerd volume dat +0,3% hoger lag eind juni.
 • De Franse afvalactiviteiten groeiden met +6%, waarbij ze bleven profiteren van de hoge prijzen voor verkocht gerecycleerd materiaal, vooral papier (prijs gerecycleerd papier van €183/t in juni 2022 tegen €152/t in juni 2021), en van het positieve effect van tariefherzieningen, terwijl de volumes iets lager waren dan vorig jaar. 
 • De activiteit gevaarlijk afval in Europa groeide met +7,4%, met een goede bedrijfsontwikkeling in de sector sanering en industrieel onderhoud, hogere volumes en prijzen in de sector behandeling van olie en smeermiddelen in een context van stijgende olieprijzen, gecombineerd met het positieve effect van tariefherzieningen.
 • SADE groeide met 2,5%, dankzij de dynamische commerciële activiteit in Frankrijk.

- De inkomsten van het segment Europa exclusief Frankrijk bedroegen € 8.505 miljoen voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2022, met een organische groei van +23,7%, vooral dankzij hogere energie- en recyclageprijzen.

 • In Centraal- en Oost-Europa bedroegen de inkomsten 4.301 miljoen euro, een stijging met 31,4%. Net als in het eerste kwartaal bleef de regio een aanhoudende activiteit kennen, aangedreven door:
  • het gunstige effect van stijgende tariefindexeringen voor energie (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenië) en voor water (Tsjechië en Roemenië), en de toename van de verdeelde hoeveelheden water (Polen en Tsjechië), ondanks een minder gunstig energieklimaateffect in de eerste helft van 2022 (-'96 miljoen)
  • de sterke stijging van de prijs van gerecycleerde materialen, vooral papier en plastic, en van de energieprijzen in Duitsland.
 • In Noord-Europa stegen de inkomsten met 2.511 miljoen euro met 12,3%. Deze toename kwam vooral voor rekening van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, met een stijging van 12,4% bij constante perimeter en wisselkoersen, dankzij het gunstige effect van de prijzen van gerecycleerde materialen (papier en plastic), de gestegen volumes en energieprijzen, en een goede prestatie van de verbrandingsovens (een beschikbaarheidsgraad van 94,8% in 2022 tegenover 93,1% in 2021), ondanks een lichte daling van de volumes gestort afval door ongunstige weersomstandigheden in de eerste helft van het jaar. België groeide organisch met +16,2% ten opzichte van 30 juni 2021 samen, dankzij de goede bedrijfsprestaties van de activiteiten, die profiteerden van het positieve effect van de prijzen van gerecycleerd materiaal en van contractuele tariefherzieningen in de recyclage- en afvalverbrandingsactiviteiten.
   
 • In Italië bereikte de organische groei van de inkomsten +49.1%, dankzij het begin van de contracten die in 2021 binnengehaald werden en het zeer gunstige effect van de energieprijzen.
   
 • In Iberië stegen de inkomsten met +14,8%, vooral door de goede activiteit in water in Spanje (Agbar), waar de volumes toenemen (+2,2% eind juni 2022) dankzij de terugkeer van het toerisme en de hoge temperaturen in het voorjaar, en ook door de energie-activiteiten.  

- In de Rest van de wereld bedroegen de inkomsten 5.256 miljoen euro, wat neerkomt op een organische groei van +7,8% in alle regio's, ook in Azië, ondanks de vertraging in China:

 • Opbrengstengroei in Latijns-Amerika van +13,8%, vooral aangedreven door Chili, dat profiteerde van gunstige tariefindexeringen in de watersector, ondanks lagere volumes door de droogte. In Colombia, Brazilië en Ecuador was de activiteit goed in afval en stabiel in water in de eerste helft van het jaar.
 • In Afrika-Midden-Oosten stegen de inkomsten met 9,0%, vooral door de groei in watercontracten in Marokko, dankzij grotere volumes en het positieve effect van tariefherzieningen in het eerste halfjaar.
 • In Noord-Amerika, een omzet van 1.538 miljoen, een stijging met 9,6%. De groei was vooral te danken aan de aanhoudende activiteit in gevaarlijk afval, met groei in behandelde volumes en het effect van tariefverhogingen (+10%), en in water, door het gunstige effect van tariefindexering, vooral in de Gereguleerde Wateractiviteiten, en het goede werkvolume. 
 • De inkomsten in Azië stegen met 3,3%. De groeivertraging in China had een negatief effect op de activiteiten in het tweede kwartaal, met lagere volumes gevaarlijk afval en verminderde activiteit in energie en industriële diensten. Deze vertraging werd gecompenseerd door een sterke groei in andere landen, met name Taiwan, Hong Kong en Japan.
 • In de Stille Oceaan stegen de inkomsten met 5,7%, dankzij grotere volumes in de afvalinzameling en stortactiviteiten ondanks het slechte weer in de eerste helft van het jaar (overstromingen in Queensland en New South Wales), een goed niveau van industrieel onderhoud, en een goede prestatie in de gemeentelijke wateractiviteiten.


- De Water Technologies business groeide met 5,3%, dankzij de groei in VWT's Service en Technology businesses. De inkomsten uit de activiteit grote projecten daalden licht door een basiseffect van 2021, dat geprofiteerd had van drie grote ontziltingsprojecten in het Midden-Oosten. VWT's orderontvangsten bedroegen op 30 juni 2022 €687 miljoen, tegen €723 miljoen op 30 juni 2021. 

 • In vergelijking met de gecombineerde cijfers voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2021 stegen de opbrengsten per activiteit met +12,9% bij constante perimeter en wisselkoersen. De belangrijkste veranderingen per activiteit in vergelijking met de gecombineerde cijfers voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2021 kunnen als volgt worden uitgesplitst.
   
 • Opbrengsten activiteit water
  • De inkomsten uit Water Operations stegen met +6,4%, met goede volumes in Spanje na de terugkeer van het toerisme, het effect van gewonnen O&M contracten in Noord-Amerika, gepaard met hogere tarieven en een opleving van de verdeelde volumes in Frankrijk in het tweede kwartaal van 2022. Iets lagere volumes als gevolg van het weer, vooral in Chili, werden grotendeels gecompenseerd door het positieve effect van tariefherzieningen voor contracten in deze regio's.
  • De opbrengsten uit technologie en bouw stegen met +4,7%, vooral dankzij de toegenomen bouwactiviteit in Frankrijk, de groei in de diensten- en technologie-activiteiten van VWT, en de groei van WTS (+10,3%).
    
 • Opbrengsten afval
  • De afvalopbrengsten stegen met +9,9% en profiteerden van de aanhoudend hoge recyclageprijzen (+3,4%) voor papier, plastic en metalen in Europa. De opwaartse trend van de olieprijzen en de goede activiteitsniveaus hadden een gunstige invloed op de activiteiten voor gevaarlijk afval in Europa en Noord-Amerika. De inkomsten uit elektriciteit van verbrandingsactiviteiten stegen en in alle regio's werden gunstige tariefherzieningen (+3,2%) opgetekend. Ook het handels/volume-effect is met +1,3% positief.
 • Energie-inkomsten
  • De energie-opbrengsten stegen met +35,9%. De sterke activiteitsgroei steunt op een positief prijseffect (+29,4%), vooral in Europa, hogere verdeelde volumes, tariefverhogingen in Centraal- en Oost-Europa en een sterke commerciële ontwikkeling, vooral in Italië en het Midden-Oosten. Het weerseffect in H1 2022 bedroeg -2.5%.act tariefherzieningen in deze regio's.
 • De geconsolideerde EBITDA van de Groep bedroeg € 2.953 miljoen, tegenover € 2.792 miljoen in H1 2022 gecombineerd en € 2.081 miljoen in H1 2021 gerapporteerd. 

2.081 miljoen in H1 2021 gerapporteerd. De EBITDA is 40,4% hoger dan in H1 2021 gerapporteerd tegen constante wisselkoersen. De bijdrage uit de consolidatie van Suez bedroeg € 732 miljoen. 

Vergeleken met het gecombineerde 2021 steeg de EBITDA met +6,1% bij constante perimeter en wisselkoersen. 

De verandering in EBITDA ten opzichte van de gecombineerde 30 juni 2021 kan als volgt geanalyseerd worden:

 • 52 miljoen, als gevolg van de waardestijging van de Britse, Amerikaanse en Chinese valuta.
 • 61 miljoen, dankzij de integratie van OSIS door Sarp tot mei, gecompenseerd door de afstoting van activa in Scandinavië in 2021 en, op het niveau van Suez, de afstoting van activiteiten in Australië en het effect van de remedies van de Europese Unie (Franse gevaarlijk afval activiteiten behandeld als activa aangehouden voor verkoop). 
 • 22 miljoen in het eerste kwartaal, gestimuleerd door het goede groeimomentum van de activiteiten. 
 • 27 miljoen in het eerste kwartaal, vooral in Centraal- en Oost-Europa, dat te lijden had onder een zachte winter.
 • Gerecycleerde materialen hadden een netto gunstig effect op de EBITDA van € 70 miljoen door het aanhoudend hoge niveau van de kartonprijzen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De stijging van de prijs van de verkochte energie werd gecompenseerd door de stijging van de aankoopkosten, vooral van CO2 en diesel.
 • De prijsdruk door het effect van prijsheronderhandelingen en kosteninflatie bedroeg -97 miljoen euro. 
 • De bijdrage van de kostenbesparingsplannen en de synergieën uit de fusie met Suez bedroegen respectievelijk € 178 miljoen en € 52 miljoen, voor een totaal van € 230 miljoen in de eerste helft van het jaar, in overeenstemming met de jaarlijkse doelstellingen.

1.475 miljoen, een stijging met +20,2% op vergelijkbare basis in vergelijking met het gecombineerde H1 2021. 

256 miljoen bij constante perimeter en wisselkoersen en is vooral te danken aan 

 • De sterke verbetering van de EBITDA (+171 miljoen euro bij constante perimeter en wisselkoersen).
 • Na aftrek van de effecten van de terugbetaling van operationele financiële activa daalden de afschrijvingen en voorzieningen licht met € 34 miljoen tot € 1.454 miljoen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021.
 • 22 miljoen verbetering van het saldo van meerwaarden op industriële desinvesteringen netto van waardeverminderingen op activa, tot +64 miljoen tegenover +42 miljoen in H1 2021. De toename van de meerwaarden op industriële vervreemdingen is vooral te danken aan de vervreemding van activa in Australië.
 • Het wisselkoerseffect op de courante EBIT was positief met +17 miljoen.

Het netto courant resultaat, groepsaandeel, bereikte 528 miljoen euro in de eerste helft van 2022

 • De kosten van de netto financiële schuld bedroegen 105 miljoen als gevolg van de consolidatie van de netto financiële schuld van Suez. De financieringsgraad van de Groep is terug op niveaus die vergelijkbaar zijn met die van 2019 en 2020, na een uitzonderlijk laag 2021. 
 • Overige financiële opbrengsten en kosten (inclusief kapitaalwinsten en -verliezen op financiële vervreemdingen) bedroegen -207 miljoen, tegen +53 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 zoals gepubliceerd. Op 30 juni 2021 omvatte deze post de van Suez ontvangen dividenden ten bedrage van 122 miljoen euro uit hoofde van het op dat moment aangehouden belang van 29,9%. 
 • 68 miljoen en weerspiegelen de toename van het courante inkomen vóór belastingen. 68 miljoen, als gevolg van de toename van de winst vóór belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. De belastingvoet bedroeg 28,9%, tegen 25% op 30 juni zoals gepubliceerd. 
 • 98 miljoen in de eerste helft van 2021 zoals gemeld. 

Het nettoresultaat zoals gerapporteerd, groepsaandeel, bedroeg 

 • De voornaamste niet-vlottende posten zijn de kosten in verband met de overname van Suez voor -154 miljoen euro, de bijzondere waardevermindering van de Russische activiteiten van de Groep voor 80 miljoen euro en herstructureringskosten voor 32 miljoen euro. 


De netto financiële schuld bedroeg € 22.353 miljoen op 30 juni 2022, tegen € 9.532 miljoen op 31 december 2021. 

 • De voornaamste onderdelen van de verandering in netto financiële schuld zijn als volgt 
 • de seizoensgebonden verandering in de netto vrije kasstroom van € 304 miljoen in verband met de behoefte aan bedrijfskapitaal.
 • 10.501 miljoen, hoofdzakelijk bestaande uit de financiële schuld van de Suez perimeter die op 18 januari 2022 ingaat voor een bedrag van -'9.073 miljoen en de overname van de Suez Groep op 18 januari 2022 voor een bedrag van -'9.318 miljoen, na aftrek van de verkoop van een deel van de Suez Groep aan het consortium op 31 januari 2022 voor een bedrag van +'8.018 miljoen.
 • 145 miljoen (inclusief overnamekosten en binnenkomende schuld).
 • de terugbetaling van de hybride schuld van Suez voor -500 miljoen euro
 • de opname van dividenden die op de algemene vergadering van 15 juni 2022 gestemd werden voor -688 miljoen euro.
 • Ongunstige wisselkoerseffecten van -464 miljoen euro

Vooruitzichten voor 2022 volledig bevestigd*

 • Solide autonome inkomstengroei 
 • Kostenbesparingen van meer dan € 350 miljoen plus € 100 miljoen aan synergieën verwacht in het eerste jaar van de integratie van Suez
 • Organische EBITDA groei tussen +4% en +6%.
 • Netto winst uit recurrente activiteiten, Groepsaandeel, van ongeveer € 1,1 miljard**, een stijging met meer dan 20%, wat het accretief effect van ongeveer 10% op de netto winst uit recurrente activiteiten per aandeel bevestigt***.
 • Bevestiging van de aangroei van de Netto Winst per Aandeel*** van ongeveer 40% in 2024
 • Hefboomratio ongeveer 3x
 • Dividendgroei in lijn met EPS groei

* Bij constante wisselkoersen en zonder uitbreiding van het conflict tot buiten Oekraïne of belangrijke verandering in de voorwaarden voor de energievoorziening in Europa
** Exclusief EPS
*** EPS groei inclusief hybride kosten en vóór EPS  

Over Veolia
De Veolia Groep wil de maatstaf worden in ecologische transformatie. Met bijna 220.000 medewerkers is de Groep aanwezig op vijf continenten en ontwerpt en implementeert nuttige en concrete oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die de wereld radicaal helpen veranderen. Via haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot de ontwikkeling van de toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan. In 2021 voorzag de Veolia groep 79 miljoen mensen van drinkwater en 61 miljoen van afvalwater, produceerde bijna 48 miljoen megawattuur en recupereerde 48 miljoen ton afval. In 2021 behaalde Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) geconsolideerde inkomsten van €28,508 miljard. www.veolia.com

Belangrijke disclaimer
Veolia Environnement is een onderneming die genoteerd is aan Euronext Parijs en dit persbericht bevat "op de toekomst gerichte verklaringen" in de zin van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn geen garanties voor de toekomstige prestaties van de Vennootschap. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de op de toekomst gerichte mededelingen als gevolg van een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten onze invloedssfeer liggen, waaronder risico's in verband met de ontwikkeling van Veolia Environnement's activiteiten in zeer concurrerende sectoren die veel personeel en financiële middelen vergen, het risico dat veranderingen in energieprijzen en belastingtarieven Veolia's winst kunnen drukken, het risico dat overheidsinstanties sommige van de met Veolia Environnement gesloten contracten kunnen opzeggen of wijzigen, het risico dat overnames niet de voordelen opleveren die Veolia Environnement hoopt te bereiken, risico's in verband met de voorwaarden die gewoonlijk in verkoopovereenkomsten worden opgenomen het risico dat de naleving van milieuwetgeving in de toekomst nog duurder wordt, het risico dat wisselkoersschommelingen een negatief effect hebben op de financiële positie van Veolia Environnement zoals die in haar jaarrekening tot uiting komt, met als gevolg een daling van de koers van de aandelen van Veolia Environnement, het risico dat Veolia Environnement milieuaansprakelijkheid oploopt als gevolg van vroegere, huidige en toekomstige activiteiten, en de andere risico's die beschreven staan in de documenten die Veolia Environnement bij de Franse Autorité des marchés financiers heeft gedeponeerd. Veolia Environnement is niet verplicht en verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien. Beleggers en effectenhouders kunnen een gratis kopie van de door Veolia Environnement bij de Autorité des marchés financiers ingediende documenten krijgen bij Veolia Environnement (www.veolia.com). 

CONTACT : 

Group press relations 
Laurent Obadia - Evgeniya Mazalova
Mathilde Bouchoux
Tel : + 33 (0)1 85 57 86 25 / 33 33

Investeerders- en analistenrelaties
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. : + 33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80