Officiële opening van Val'Up, het nieuwe sorteercentrum voor uitgebreide PMD in België

Het nieuwe sorteercentrum van Val'Up in Ghlin, dat het sorteren van "uitgebreide" PMD-huishoudverpakkingen mogelijk maakt, is nu volledig operationeel en werd vandaag ingehuldigd in aanwezigheid van de heer Elio Di Rupo, Minister-President van Wallonië. Val'Up, het grootste sorteercentrum voor uitgebreide PMD in Wallonië, is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen het territoriaal ontwikkelingsagentschap IDEA van Cœur du Hainaut, de intercommunale IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en twee privé-spelers die gespecialiseerd zijn in milieudiensten, VEOLIA en VANHEEDE. Het centrum kan jaarlijks 50.000 ton uitgebreide PMD van meer dan 2 miljoen Belgische burgers sorteren. Val'Up beslaat 10.500 m2 en heeft 90 mensen in dienst.

Meer sorteren voor meer recycleren

Sinds januari 2019 kunnen de Belgische burgers meer plastic verpakkingen in hun blauwe PMD-zak kwijt, zoals bakjes, yoghurtpotjes, plasticfolie, enz. Met de nieuwe blauwe zak kunnen extra plastic verpakkingen selectief worden ingezameld voor recyclage. Deze oplossing is bestemd voor alle huishoudelijke verpakkingen die op de markt worden gebracht (met uitzondering van karton) en zet in op het principe van de circulaire economie, om zo de positie van België als Europese leider op het gebied van het sorteren van huishoudelijk afval te bevestigen.

De Val'Up site is in staat om "uitgebreid" PMD te sorteren en komt zo tegemoet aan een concrete behoefte: een optimale sortering van huishoudelijke verpakkingen voor maximale recyclage. Het centrum sorteert de nieuwe soorten plastic naast het gebruikelijke PMD-afval. Val'Up is gebouwd door Jan De Nul en Vauché, en is zo ontwikkeld dat het steeds kan evolueren volgens mogelijke uitbreidingen van sorteerinstructies.

Val'Up kan met zijn 90 medewerkers 5.000 blauwe zakken per uur sorteren, wat goed is voor 50.000 ton uitgebreid PMD-afval per jaar. Dat komt overeen met afval van 20% van de Belgische bevolking. Het terrein beslaat meer dan 10.500 m2 en is 5 dagen per week, 24 uur per dag operatief. Hiermee kunnen 14 afvalstromen worden gesorteerd met een zuiverheidsgraad van meer dan 98%. Zo wordt het recycleren van verschillende materiaalstromen geoptimaliseerd en gegarandeerd.  

Na sortering bij Val'Up wordt het verpakkingsafval gerecycleerd in België of in buurlanden. België bouwt momenteel nieuwe recyclinginstallaties voor de plastic verpakkingen die in de nieuwe blauwe zak terechtkomen.

Duurzaamheid en veiligheid

Het sorteercentrum van Val'Up onderscheidt zich door zijn uitstekende integratie van duurzaamheid en veiligheid, vanaf het moment dat de materialen binnenkomen. Een belangrijke innovatie op het gebied van PMD sorteren zijn twee grote elektrische kranen, die bulldozers vervangen om materialen te laden, waardoor een grotere veiligheid op de site wordt gegarandeerd. Het dak van de fabriek is ook bedekt met fotovoltaïsche panelen, die gemiddeld 15% van de energiebehoeften van het sorteercentrum dekken. Ten slotte wordt de sorteercabine verwarmd door de warmte die door de procescompressoren wordt uitgestraald, waardoor de milieu-impact van de site wordt beperkt.

Een publiek-privaat partnerschap van 4 partners

Val'Up is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen het territoriaal ontwikkelingsagentschap IDEA van Cœur du Hainaut, de intercommunale IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en twee privéspelers die gespecialiseerd zijn in milieudiensten, namelijk de groepen VEOLIA en VANHEEDE. Dankzij dit ambitieuze partnerschap kan Val’Up optimaal functioneren en kan de bevoorrading van huishoudelijke verpakkingen uit een groter geografisch gebied dan de Cœur du Hainaut worden gegarandeerd.

Philippe Tychon, COO Waste van Veolia Belux: "Als belangrijke speler op het gebied van milieudiensten heeft de Veolia-groep haar technologische knowhow aangewend voor de bouw en procesoptimalisatie van het eerste PMD-sorteercentrum in Wallonië. De Groep werkt aan het omzetten van afval in nieuwe middelen en de productie van duurzame secundaire grondstoffen. Val'Up is een formidabel circulaire-economie-instrument dat "meer sorteren voor meer recyclage" mogelijk zal maken."

"Dankzij dit publiek-private partnerschap heeft iedereen het beste van zichzelf kunnen geven, zowel op financieel, juridisch als technisch vlak, om van dit sorteercentrum een innoverende plaats te maken, ten dienste van de burgers van de Coeur du Hainaut, en meer in het algemeen van 1 Belg op 5", verklaart Caroline Decamps, gedelegeerd bestuurder van IDEA. "Wij hebben alle vier een duidelijk gemeenschappelijk doel: de milieuovergang bevorderen tegen een redelijke kostprijs voor de burger! Dit project ondersteunt ook de economische overgang van onze regio. Een dergelijke fabriek in het hart van Henegouwen is een onbetwistbare troef om toekomstige investeerders in de recyclagesector aan te trekken en zo de waardeketens in onze regio te verlengen.”

"Door de inzameling van uitgebreid PMD-afval en de sortering ervan via de nieuwe sorteereenheid van Val'Up wordt de hele sorteerketen voor de burgers vereenvoudigd. Hun zakken voor restafval zijn ook lichter... een pluspunt voor hun portemonnee", legt Jacques Gobert, voorzitter van IDEA, uit. "Bovendien heeft deze sorteerfabriek, die in het hart van het bedrijventerrein Ghlin-Baudour werd gebouwd, al bijna 90 banen gecreëerd: heftruckchauffeurs, sorteerders, elektromechanici enzovoort. Ondanks de vele geavanceerde technologieën blijft de rol van de mens bij een optimale sortering en vervolgens recyclage van hoge kwaliteit immers essentieel.”

Laurent Dupont, voorzitter van het directiecomité van Ipalle: "Dit project is in overeenstemming met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: de ecologische, de sociale en de economische pijler. Het opzet van Val'Up ligt in lijn met de principes van de circulaire economie. Die is de basis geworden van het afvalbeheer en vormt de kern van onze intergemeentelijke actie. In Ipalle is de publiek-private samenwerking een dagelijkse realiteit, van meet af aan gebaseerd op een sterke gemeenschappelijke wil om bij te dragen tot de bescherming van het milieu.”

David Vanheede, CEO van Vanheede Environment Group: "Vanheede heeft meer dan 25 jaar ervaring in het sorteren van PMD. Door de verhoging van 7 naar 14 recycleerbare fracties neemt niet alleen het aantal recyclingstromen toe, maar wordt ook de kwaliteit ervan verbeterd. Bovendien wordt het gebruiksgemak voor de consument aanzienlijk vergroot. Dit partnerschap past perfect in onze visie 'Op weg naar een duurzame circulaire economie’."

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: "Dankzij de uitbreiding van het sorteren via de nieuwe blauwe zak, formuleren we een concreet antwoord op de Belgische en Europese recyclagedoelstellingen. De hoge kwaliteit van de gesorteerde materialen en de uniformiteit van de stromen uit de vijf nieuwe sorteercentra, waaronder Val'Up, zorgen voor een kwalitatieve recyclage tot nieuwe secundaire grondstoffen, die worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten of verpakkingen.”

Enkele kerncijfers voor Val'Up :

 •  Verwerkingscapaciteit: ± 5.000 blauwe zakken/uur, goed voor 50.000 ton uitgebreide PMD gesorteerd/jaar met mogelijkheid voor ontwikkeling en uitbreiding
 •  Sortering van het uitgebreide PMD van meer dan 2 miljoen inwoners van verschillende Belgische intercommunales en in het bijzonder van de Cœur du Hainaut en Picardisch Wallonie
 • 90 banen
 • 20 optische sorteermachines
 • De 14 gesorteerde stromen hebben een zuiverheid van meer dan 98% (tussen 95% en 99%, afhankelijk van de stroom)
 • 170 transportbanden die samen goed zijn voor een traject van meer dan 5 km
 • 10.500 m2 oppervlakte verdeeld over 3 verdiepingen
 • Val'Up werkt in 3 ploegen, 5 dagen per week, 24 uur per dag
 • Investering van meer dan 38 miljoen euro


*PMD = plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons

 

Meer informatie over de partners van Val'Up

Over Veolia

Het is de ambitie van de Veolia Groep om de referentie te worden in de ecologische transformatie. Met bijna 179.000 medewerkers op vijf continenten ontwerpt en implementeert de onderneming nuttige en concrete oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer die de wereld radicaal helpen veranderen. Via haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot de ontwikkeling van de toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan. In 2020 heeft de Veolia-groep 95 miljoen mensen van drinkwater en 62 miljoen van afvalwater voorzien, bijna 43 miljoen megawattuur geproduceerd en 47 miljoen ton afval teruggewonnen. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) heeft in 2020 een geconsolideerde omzet van 26,010 miljard euro gerealiseerd. Website: www.veolia.com 

Veolia Belux, een dochteronderneming van de Veolia Groep, biedt haar publieke en privé-klanten een compleet gamma milieuoplossingen op het gebied van water, afval en energie. Veolia Belux helpt haar klanten om hun milieu-impact te verminderen en zo in te spelen op de klimaatcrisis. Veolia Belux is aanwezig in heel België, stelt 4.200 mensen tewerk en heeft een omzet van 800 miljoen euro.
Website: www.veolia.be

 

Over IDEA

DEA is het agentschap voor territoriale ontwikkeling van Henegouwen dat 27 gemeenten samenbrengt voor een totale bevolking van meer dan 540.000 inwoners. IDEA voert al meer dan 60 jaar meerdere opdrachten van algemeen belang uit in opdracht van haar gemeenten en bedrijven in Henegouwen.

Het is nu een multisectorale intercommunale, met meer dan 320 werknemers die werkzaam zijn in verschillende werkterreinen zoals:

 • regionale ontwikkeling (ontvangst van investeerders, steun voor vestiging, enz.);
 • ruimtelijke ordening (implementatie van zones voor economische activiteit, leegstand, enz.);
 • de productie en distributie van drinkwater ten opzichte van bedrijven;
 • behandeling van huishoudelijk afvalwater en ontwatering
 • hernieuwbare energiebronnen (wind, geothermie, biomassa, enz.);
 • studies en diverse projecten ten behoeve van de gemeenten;
 • de coördinatie van lokale projecten 

Via haar multidisciplinaire activiteiten draagt IDEA bij tot de economische ontwikkeling en de verbetering van het milieu en de leefomgeving van de inwoners van Henegouwen. IDEA treedt op als een integrator van lokale en economische ontwikkeling.

Website: www.idea.be

 

Over Ipalle

PALLE is de intercommunale voor milieubeheer van Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen, waarin 30 gemeenten zijn verenigd, met een bevolking van 403.000 inwoners. De missies van algemeen belang bestrijken de volgende domeinen:

 • afvalbeheer (26 recyclageparken, een afvalverwerkingsinstallatie die het huishoudelijk afval van 939 268 inwoners verwerkt, 3 composteringsplaatsen, een systeem van huis-aan-huisophaling, vrijwillige afvalverwijderingspunten langs de weg, een afvaloverslagcentrum en afvalpreventie)
 • openbare netheid (verwijdering van graffiti en bestrijding van zwerfvuil);
 • afvalwaterzuivering (50 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 173 pompstations, 1 447 stormoverstorten, 331 km verzamelriolen, riolering, controle van afzonderlijke zuiveringsinstallaties);
 • ondersteuning van gemeenten: audits, deskundigenrapporten, energiebesparing, kadaster en nspectie van rioleringsnetwerken, hydraulische studies, beheer van aansluitingen;
 • energie (de dochteronderneming Eol'Wapi die zich bezighoudt met windenergie, energieprestaties van gebouwen, enz;)
 • gespecialiseerde activiteiten via dochterondernemingen (recyclage van inert afval, endoscopie van riolen, energie-audits, sanering van een steengroeve met aanvulgrond).

Website: www.ipalle.be

 

Over Vanheede Environment Group

Vandaag biedt Vanheede aan meer dan 15.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. Het bedrijf vervult een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites. Vanheede Environment Group behoort tot de top 5 in de Benelux en Noord-Frankrijk. Het bedrijf telt ruim 850 medewerkers verspreid over 14 vestigingen in België, Luxemburg en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks meer dan 1.000.000 ton afval, waarvan 95% met een nuttige toepassing. Als geïntegreerd milieubedrijf beheert Vanheede Environment Group 2353 afvalstromen met als visie “Towards a circular world, in a sustainable way”. Dankzij de performante verwerkingssites staat ze garant voor de productie van meer dan 53 miljoen kWh groene energie, goed voor 15.000 huishoudens, en maakt ze ongeveer 579.717 ton nieuwe grondstoffen. Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 180 miljoen euro.
Website: www.vanheede.com