Meer dan 75% van de Belgen is bereid zich met gerecycleerd water te wassen om de klimaatverandering aan te pakken

De meerderheid van de Belgen is bereid sommige van hun gewoonten te veranderen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo staat 75% van hen open voor het idee van zich te wassen met gerecycleerd water, en meer dan 80% voor het gebruik ervan voor hun huishoudelijke activiteiten. Dat blijkt uit de eerste ecologische transformatie barometer, een unieke opiniepeiling onder 25.000 personen in 25 landen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Elabe in opdracht van Veolia, het referentiebedrijf op het gebied van milieudiensten.  

PDF
Veolia x Elabe - Barometer van de ecologische transformatie: resultaten België (1.22 MB)

De eerste bevinding van de barometerresultaten is dat de burgers niet langer twijfelen aan het bestaan van de klimaatverandering. Zo is 91% van de Belgen ervan overtuigd dat het klimaat verandert, en gelooft 76% dat dit voornamelijk te wijten is aan menselijke activiteit. 

Nicolas Germond, CEO van Veolia Belgium & Luxembourg: "De afgelopen jaren kregen de Belgen te maken met heel wat extreme situaties: hittegolven, droogte maar ook verwoestende overstromingen. Ze zijn zich ervan bewust dat deze buitengewone situaties zich in de toekomst waarschijnlijk zullen herhalen en nog zullen toenemen, en dat er oplossingen nodig zijn. Dit roept vragen op over welke acties we moeten ondernemen en welke veranderingen we moeten doorvoeren - als individu en als samenleving - om deze ontwrichtingen aan te pakken.

 

Meer dan 80% van de Belgen vindt recyclage nuttig

Circulariteit van materialen is een van de oplossingen die de Belgen aanbevelen. 83% van hen is namelijk bereid artikelen van gerecycleerd materiaal te kopen, een hoger percentage dan bij alle deelnemers wereldwijd (78%).

Bovendien zou 75% bereid zijn om zich met gerecycleerd water te wassen en 81% om het te gebruiken voor het wassen van kleding en de vaat (tegenover 66% en 69% wereldwijd). 

 

De Belgen zijn voorstander van technologische oplossingen en velen zijn bereid verschillende levensgewoonten te veranderen 

Volgens de onderzoeksresultaten zou 72% van de Belgen bereid zijn om in hun buurt afvalwaterzuiveringsinstallaties te laten installeren die energie leveren uit lokaal geproduceerde biomassa, tegenover 68% van de respondenten in alle landen samen.

Heel wat Belgen hebben er ook niets op tegen dat er in hun nabijheid andere locaties voor het beheer van circulaire materialen worden geïnstalleerd, zoals recyclagecentra (72%) en verbrandingsinstallaties (60%).

Hoewel Belgen bekend staan als fijnproevers, zegt 68 % bereid te zijn hun vleesconsumptie te verminderen en 75% (7% meer dan het wereldgemiddelde) voedsel te eten afkomstig van landbouw die zuiveringsslib als meststof gebruikt.

Nicolas Germond, CEO van Veolia Belgium & Luxembourg: "Door de opeenvolging van meerdere crisissen is en blijft het klimaat een heet hangijzer. De Belgen rekenen op de technologische vooruitgang en gedragsveranderingen voor oplossingen. Daarom gaat Veolia er met volle kracht tegenaan. Wij zijn ervan overtuigd dat onze industrie kan bijdragen tot de ontwikkeling en versnelling van de ecologische transformatie. Door het milieu centraal te stellen in productie- en consumptieprocessen, in samenwerking met gemeenschappen, industrieën en het maatschappelijk middenveld, kunnen we een echt positief effect hebben op de toekomst.” 

Een barometer om de ecologische transformatie beter te begrijpen 

Deze eerste editie van de ecologische transformatie barometer is uitgevoerd door Veolia in samenwerking met het onderzoeks- en adviesbureau Elabe. Deze barometer beoordeelt de aanvaardingsgraad van ecologische oplossingen door burgers en analyseert de obstakels en actiehefbomen om de ecologische transformatie te versnellen. Aan het onderzoek namen 25.000 personen deel in 25 landen die werden gekozen op grond van hun demografische gewicht en ecologische relevantie - een steekproef die meer dan de helft van de wereldbevolking omvat.  

De barometer zal om de 18 maanden worden herhaald om de ontwikkeling van het gedrag en de mentaliteit ten aanzien van klimaatverandering en ecologische transformatie-oplossingen te meten.