Veolia produceert 100% groene stroom uit afval in Antwerpen

Veolia BeLux neemt het beheer van een biomethanisatie-installatie in gebruik en zal 100% groene stroom opwekken met biogas dat uit afval gewonnen wordt. De stroom wordt ter plaatse aangewend door een industriële klant.

Als wereldleider op het vlak van resource management neemt Veolia in België een eerste installatie in gebruik voor de biomethanisatie van organisch afval : Upgrade Bio Energy. Op deze manier zet Veolia zijn schouders onder de duurzame duurzame ontwikkelingsstrategie van zijn industriële klant. Daarnaast laat de installatie toe de lokale productie van hoogwaardige meststoffen op te schalen.

De fabriek in de haven van Antwerpen heeft een capaciteit van 60.000 ton en zal 100 % groene stroom opwekken met biogas dat uit afval wordt gewonnen. 

 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Vast en vloeibaar organisch afval uit verschillende stromen, dat ongeschikt is voor menselijke of dierlijke consumptie - zoals vervallen voedingswaren - wordt aan Upgrade Bio Energy geleverd. 

Na menging van de verschillende fracties, wordt het vervolgens in vergistingsinstallaties opgewarmd tot een temperatuur van 40 °C. Dit is de optimale omgeving voor de bacteriën om organisch materiaal om te zetten naar methaangas en een bijproduct, met name digestaat. 

Het biogas wordt vervolgens gevaloriseerd in twee warmtekrachtkoppelingen met elk een vermogen van 1,5 MW. Het digestaat wordt gedroogd met de warmte die vrijkomt uit de warmtekrachtinstallatie. Op deze manier worden hoogwaardige meststoffen geproduceerd. De groene stroom die gegenereerd wordt door deze installaties gaat dan weer integraal naar een logistieke speler in de haven van Antwerpen.

Nicolas Germond, CEO van Veolia BeLux, licht toe: "Dit project kadert binnen de circulaire economie en zet organisch afval om in warmte en energie. Het is met andere woorden een schoolvoorbeeld van hoe industriële ontwikkeling de bescherming van het milieu ten goede komt. Met Upgrade Bio Energy reiken we een blijvende en duurzame oplossing aan voor de productie van groene en hernieuwbare stroom. Op die manier ondersteunen we de duurzame ontwikkelingsstrategieën van onze klanten.”

PDF
Persbericht (114.97 KB)